دانلود رایگان آهنگ سامان یکی دل عاشق

دانلود رایگان آهنگ سامان یکی دل عاشق

بنام

دانلود آهنگ جدید سامان به نام یکی دل عاشق

متن ترانه سامان یکی دل عاشق

تو به من گفته بودی این دلت میخوام
که باهم بریم به شهر قصه ها
قصه عشقی که از تو و با منه
چی بگم از کی بگم بازم کمه
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم

عاشقی خودش یه جور عبادته
وقتی عاشق نباشی نیازته
پس به تو برای منی یه عادتع
گفتن دوست دارم خجالته
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم

اگه اون روز برسه که من بیام برای تو بخونم و ترانه ها
خدایا داد میزنم این شکایته بزار عاشق بمونم این کفایه
تو ای ای عشق
تو ای ای ای عشق

عاشقی خودش یه جور عبادته
وقتی عاشق نباشی نیازته
پس به تو برای منی یه عادتع
گفتن دوست دارم خجالته
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم

اگه اون روز برسه که من بیام برای تو بخونم و ترانه ها
خدایا داد میزنم این شکایته بزار عاشق بمونم این کفایه
تو ای ای عشق
تو ای ای ای عشق

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سامان یکی دل عاشق

بنام

دانلود آهنگ جدید سامان به نام یکی دل عاشق

متن ترانه سامان یکی دل عاشق

تو به من گفته بودی این دلت میخوام
که باهم بریم به شهر قصه ها
قصه عشقی که از تو و با منه
چی بگم از کی بگم بازم کمه
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم

عاشقی خودش یه جور عبادته
وقتی عاشق نباشی نیازته
پس به تو برای منی یه عادتع
گفتن دوست دارم خجالته
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم

اگه اون روز برسه که من بیام برای تو بخونم و ترانه ها
خدایا داد میزنم این شکایته بزار عاشق بمونم این کفایه
تو ای ای عشق
تو ای ای ای عشق

عاشقی خودش یه جور عبادته
وقتی عاشق نباشی نیازته
پس به تو برای منی یه عادتع
گفتن دوست دارم خجالته
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم
دل دل دل غم دار دل این دل عاشقم

اگه اون روز برسه که من بیام برای تو بخونم و ترانه ها
خدایا داد میزنم این شکایته بزار عاشق بمونم این کفایه
تو ای ای عشق
تو ای ای ای عشق

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سامان یکی دل عاشق