دانلود رایگان آهنگ سجاد مهدوی برگرد

دانلود رایگان آهنگ سجاد مهدوی برگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید سجاد مهدوی به نام برگرد

متن ترانه سجاد مهدوی برگرد

 

تو رفتی بدون قلب خسته ی من
بدون تو فقط میخونه همش دل شکسته ی من
تو رفتی ولی نگاهمم نکردی
آخه واست چی کم گذاشتم که عکسامو تو پاره کردی
رفتی و با خاطره هات این دلمو سوزوندی
هرچی داشتمو به پات ریختمو تو نموندی
به هر بهونه ای دلم ازت سراغ میگیره
کنارتو خوبه دلم بدون تو میمیره

 

تو رفتی بدون قلب خسته ی من
بدون تو فقط میخونه همش دل شکسته ی من
تو رفتی ولی نگاهمم نکردی
آخه واست چی کم گذاشتم که عکسامو تو پاره کردی
رفتی و با خاطره هات این دلمو سوزوندی
هرچی داشتمو به پات ریختمو تو نموندی
به هر بهونه ای دلم ازت سراغ میگیره
کنارتو خوبه دلم بدون تو میمیره

 

تو رفتی بدون قلب خسته ی من
بدون تو فقط میخونه همش دل شکسته ی من
تو رفتی ولی نگاهمم نکردی
آخه واست چی کم گذاشتم که عکسامو تو پاره کردی
رفتی و با خاطره هات این دلمو سوزوندی
هرچی داشتمو به پات ریختمو تو نموندی
به هر بهونه ای دلم ازت سراغ میگیره
کنارتو خوبه دلم بدون تو میمیره

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سجاد مهدوی برگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید سجاد مهدوی به نام برگرد

متن ترانه سجاد مهدوی برگرد

 

تو رفتی بدون قلب خسته ی من
بدون تو فقط میخونه همش دل شکسته ی من
تو رفتی ولی نگاهمم نکردی
آخه واست چی کم گذاشتم که عکسامو تو پاره کردی
رفتی و با خاطره هات این دلمو سوزوندی
هرچی داشتمو به پات ریختمو تو نموندی
به هر بهونه ای دلم ازت سراغ میگیره
کنارتو خوبه دلم بدون تو میمیره

 

تو رفتی بدون قلب خسته ی من
بدون تو فقط میخونه همش دل شکسته ی من
تو رفتی ولی نگاهمم نکردی
آخه واست چی کم گذاشتم که عکسامو تو پاره کردی
رفتی و با خاطره هات این دلمو سوزوندی
هرچی داشتمو به پات ریختمو تو نموندی
به هر بهونه ای دلم ازت سراغ میگیره
کنارتو خوبه دلم بدون تو میمیره

 

تو رفتی بدون قلب خسته ی من
بدون تو فقط میخونه همش دل شکسته ی من
تو رفتی ولی نگاهمم نکردی
آخه واست چی کم گذاشتم که عکسامو تو پاره کردی
رفتی و با خاطره هات این دلمو سوزوندی
هرچی داشتمو به پات ریختمو تو نموندی
به هر بهونه ای دلم ازت سراغ میگیره
کنارتو خوبه دلم بدون تو میمیره

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سجاد مهدوی برگرد