دانلود رایگان آهنگ سیروس شیر محمدی گاهی وقت ها

دانلود رایگان آهنگ سیروس شیر محمدی گاهی وقت ها

بنام

دانلود آهنگ جدید سیروس شیر محمدی به نام گاهی وقت ها

متن ترانه سیروس شیر محمدی گاهی وقت ها

 

گاهی وقتی یک منظره من را به سمتت میبره
دردو میریزم تو خودم من چیزی نگم بهتره
تا برنمیگردی ولی مونده به راه تو چشم
لحظه برگشت تورو هر روز به تصویر میکشم
کم مونده که دیونه شم بگو کی از من عشاق تره
که قلبت حاضره ازم بگذره
شب هزارمه که به ایدت تموم میگم شب اخره
بودی کنار من جون دادم واسه تو
با من نبود کشته شد این نفس باشی نباشی مردم هتمیه
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین

سیروس شیر محمدی گاهی وقت ها

اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
گاهی وقتی یک منظره من را به سمتت میبره
دردو میریزم تو خودم من چیزی نگم بهتره
تا برنمیگردی ولی مونده به راه تو چشم
لحظه برگشت تورو هر روز به تصویر میکشم
کم مونده که دیونه شم بگو کی از من عشاق تره
که قلبت حاضره ازم بگذره
شب هزارمه که به ایدت تموم میگم شب اخره
بودی کنار من جون دادم واسه تو
با من نبود کشته شد این نفس باشی نباشی مردم هتمیه
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سیروس شیر محمدی گاهی وقت ها

بنام

دانلود آهنگ جدید سیروس شیر محمدی به نام گاهی وقت ها

متن ترانه سیروس شیر محمدی گاهی وقت ها

 

گاهی وقتی یک منظره من را به سمتت میبره
دردو میریزم تو خودم من چیزی نگم بهتره
تا برنمیگردی ولی مونده به راه تو چشم
لحظه برگشت تورو هر روز به تصویر میکشم
کم مونده که دیونه شم بگو کی از من عشاق تره
که قلبت حاضره ازم بگذره
شب هزارمه که به ایدت تموم میگم شب اخره
بودی کنار من جون دادم واسه تو
با من نبود کشته شد این نفس باشی نباشی مردم هتمیه
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین

سیروس شیر محمدی گاهی وقت ها

اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
گاهی وقتی یک منظره من را به سمتت میبره
دردو میریزم تو خودم من چیزی نگم بهتره
تا برنمیگردی ولی مونده به راه تو چشم
لحظه برگشت تورو هر روز به تصویر میکشم
کم مونده که دیونه شم بگو کی از من عشاق تره
که قلبت حاضره ازم بگذره
شب هزارمه که به ایدت تموم میگم شب اخره
بودی کنار من جون دادم واسه تو
با من نبود کشته شد این نفس باشی نباشی مردم هتمیه
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین
تنهای تنهام چیزی نمیخوام تو پای حرفام بشین
اینجای عالم حتی یادم نکردن ببین

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ سیروس شیر محمدی گاهی وقت ها