دانلود رایگان آهنگ شهاب زنگنه دلم تنگه

دانلود رایگان آهنگ شهاب زنگنه دلم تنگه

بنام

آهنگ ساز و ترانه سرا : شهاب زنگنه ، تنظیم کننده : سهراب دادمهر

 

دانلود آهنگ جدید شهاب زنگنه بنام دلم تنگه

 

 

لُو تر بکُن تا دی بیام

جا پایَلِت وَر منه تیام..
گودی مونه تینا بخواه

مَر غیر تو مو کینه ایخوام..
تینای تینا مندومه

رَهدِن زِ ویروم بَوم و دام
فرقی وِ با یَک نیکونِن

دوش و پریروز و حَلام…

تنگه دلوم تنگه تنگه دلوم تنگه هر دو تیات ایگوی وا مو اِجنگِن…
تنگه دلوم تنگه رنگ رخوم زرده قلبت مَنی بَرده دیندا مو نیگَرده…

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهاب زنگنه دلم تنگه

بنام

آهنگ ساز و ترانه سرا : شهاب زنگنه ، تنظیم کننده : سهراب دادمهر

 

دانلود آهنگ جدید شهاب زنگنه بنام دلم تنگه

 

 

لُو تر بکُن تا دی بیام

جا پایَلِت وَر منه تیام..
گودی مونه تینا بخواه

مَر غیر تو مو کینه ایخوام..
تینای تینا مندومه

رَهدِن زِ ویروم بَوم و دام
فرقی وِ با یَک نیکونِن

دوش و پریروز و حَلام…

تنگه دلوم تنگه تنگه دلوم تنگه هر دو تیات ایگوی وا مو اِجنگِن…
تنگه دلوم تنگه رنگ رخوم زرده قلبت مَنی بَرده دیندا مو نیگَرده…

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ شهاب زنگنه دلم تنگه

مهارت برتر