دانلود رایگان آهنگ صدای ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی تقصیر

دانلود رایگان آهنگ صدای ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی تقصیر

بنام

ترانه :علی سجودی – گیتارترک:مهدیار رضایی
استرینگ:فاضل بهشتی – تنظیم:سبحان ابوذر
میکس و مستر:S.A.C

دانلود آهنگ جدید صدای ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی به نام تقصیر

متن ترانه صدای ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی تقصیر

کاش بگم دیونه رو میبخشی
نمیتونی انجوری باهم بد شی
تو دوسم داشتی بگو جرا باهم تاخی
تو که منو گشتی
بی تو و عشقم نمیتونم بخدا تو که نباشی نمیخوام
نمیتونم بخدا که نباشی تو دنیا نمیخوام باشی تو دنیا
بسه بسه دیگه بسه دیگه ندم منو اذاب
بگو کی مثل من میمیره برات
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم

ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی تقصیر

کاش بگم دیونه رو میبخشی
نمیتونی انجوری باهم بد شی
تو دوسم داشتی بگو جرا باهم تاخی
تو که منو گشتی
بی تو و عشقم نمیتونم بخدا تو که نباشی نمیخوام
نمیتونم بخدا که نباشی تو دنیا نمیخوام باشی تو دنیا
بسه بسه دیگه بسه دیگه ندم منو اذاب
بگو کی مثل من میمیره برات
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ صدای ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی تقصیر

بنام

ترانه :علی سجودی – گیتارترک:مهدیار رضایی
استرینگ:فاضل بهشتی – تنظیم:سبحان ابوذر
میکس و مستر:S.A.C

دانلود آهنگ جدید صدای ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی به نام تقصیر

متن ترانه صدای ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی تقصیر

کاش بگم دیونه رو میبخشی
نمیتونی انجوری باهم بد شی
تو دوسم داشتی بگو جرا باهم تاخی
تو که منو گشتی
بی تو و عشقم نمیتونم بخدا تو که نباشی نمیخوام
نمیتونم بخدا که نباشی تو دنیا نمیخوام باشی تو دنیا
بسه بسه دیگه بسه دیگه ندم منو اذاب
بگو کی مثل من میمیره برات
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم

ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی تقصیر

کاش بگم دیونه رو میبخشی
نمیتونی انجوری باهم بد شی
تو دوسم داشتی بگو جرا باهم تاخی
تو که منو گشتی
بی تو و عشقم نمیتونم بخدا تو که نباشی نمیخوام
نمیتونم بخدا که نباشی تو دنیا نمیخوام باشی تو دنیا
بسه بسه دیگه بسه دیگه ندم منو اذاب
بگو کی مثل من میمیره برات
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم
کاش بفهمی این تن زخمی از نبودنت چی میخوای
چه خوبه عاشقی با تو به هیچ کسی نمیدم جاتم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ صدای ابوالفضل اسماعیلی و مصطفی دارینی تقصیر