دانلود رایگان آهنگ عادل منجی تو هم رفتی

دانلود رایگان آهنگ عادل منجی تو هم رفتی

بنام

دانلود آهنگ جدید عادل منجی به نام تو هم رفتی

متن ترانه عادل منجی تو هم رفتی

دیدم کسی نیست دورم

چقد تو این هستی من نیست شدم

تو اوج جوونی من پیر شدم دشمنام قد صد تا ایل شدن

کسی نموند بام/انگاری که هیولام بعد ابر در بیاد رنگین کمون کاش تو هم غمگین نمون داش

ی امیدی تو دل زنده کن نپرس نگو چرا عشقت… هنوز رو دیواراست جای مشتام

تویی مخاطب اصلی همه فحش هام یه روز من میرم میشن همه خوشحال جای پشتوان

کلی بدخاه بود دورم تو خودم گمم دورم پرن از آدمای عنو گهن همه منو ول کردن ازم دل کندن دلبندم

تو هم رفتی مثله بقیه
باشه حواس جمع تقاص پس میدی شک نکن منو هالوو فرض نکن

خانوم هنوز سیگار دود میشه حالم خوب میشه با الکل مرفین در کل گفتیم بدوونی فقط میخواستی منو بچزونی

منو بکشونی سمت خودت در بری از دستام کپه همه امروز با فردا و پسفردام  دست تنهام

هی نوشتمو پاک کردم عشقمونو خاک کردم

توی چال کندم همه خیانتات به ی انگشته فاک بندن

توی بانک لندن حساب نداشتیم

ضرب کردم مثال نداشتم دلا نزدیک و فراغ نداشتیم

عشقشو به پای پولاش میزاشتی نه تو کیک و پیراشکی

سر رو شونش میزاشتی

فقط کاشکی میزاشتی

میزاشتی میزاشتی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عادل منجی تو هم رفتی

بنام

دانلود آهنگ جدید عادل منجی به نام تو هم رفتی

متن ترانه عادل منجی تو هم رفتی

دیدم کسی نیست دورم

چقد تو این هستی من نیست شدم

تو اوج جوونی من پیر شدم دشمنام قد صد تا ایل شدن

کسی نموند بام/انگاری که هیولام بعد ابر در بیاد رنگین کمون کاش تو هم غمگین نمون داش

ی امیدی تو دل زنده کن نپرس نگو چرا عشقت… هنوز رو دیواراست جای مشتام

تویی مخاطب اصلی همه فحش هام یه روز من میرم میشن همه خوشحال جای پشتوان

کلی بدخاه بود دورم تو خودم گمم دورم پرن از آدمای عنو گهن همه منو ول کردن ازم دل کندن دلبندم

تو هم رفتی مثله بقیه
باشه حواس جمع تقاص پس میدی شک نکن منو هالوو فرض نکن

خانوم هنوز سیگار دود میشه حالم خوب میشه با الکل مرفین در کل گفتیم بدوونی فقط میخواستی منو بچزونی

منو بکشونی سمت خودت در بری از دستام کپه همه امروز با فردا و پسفردام  دست تنهام

هی نوشتمو پاک کردم عشقمونو خاک کردم

توی چال کندم همه خیانتات به ی انگشته فاک بندن

توی بانک لندن حساب نداشتیم

ضرب کردم مثال نداشتم دلا نزدیک و فراغ نداشتیم

عشقشو به پای پولاش میزاشتی نه تو کیک و پیراشکی

سر رو شونش میزاشتی

فقط کاشکی میزاشتی

میزاشتی میزاشتی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عادل منجی تو هم رفتی