دانلود رایگان آهنگ عبد باقری چیه حاجی

دانلود رایگان آهنگ عبد باقری چیه حاجی

بنام

ترانه : عبد

دانلود آهنگ جدید عبد باقری به نام چیه حاجی

متن ترانه عبد باقری چیه حاجی

 

( ورس ۱ )
از غصه زیاده که میخندم
امیدی ندارم میگم برنده ام
بلند پروازم مثل پرنده ام
رکورد میشکنم نکنه دونده ام
صُبح ها از خواب به زورپامیشم
چاق نیستمُ توقطار به زورجامیشم
بدون سیگارم ریه هام سیاه
حاجی میخنده میگه همه چی روبه راه
ولی وقتی شندیم خبر اختلاس
خون تورَگام کردش انقباض
فهمیدم ساده بودن آره اشتباس
اینجا صف وایسادن یکی از تفریحاس
میگی بدترین دشمن آمریکاس
ولی صبح تاشب داری میری لاس وگاس
ببین صدام بُرنده س مثل کاغد
حاجی ملتفت یعنی بیلمَزه

شهر هرت دیجه

چیه حاجی چراهنگ کردی
پاشدی چمه دون جمع کردی
یه روزخوب خیلی وقت اومده
توخواب بودی توخونت لخته اومده

( ورس ۲ )
اینجا توخیالت گُم میشی مثل دکل نفتی
کسی واست نمیکنه کاری مفتی
اینجا تیلیاردی میکنن از سفره انقلاب
سهم من و توهم شده شبا اضطراب
نداریم بدیم پول اجاره خونه
این درداست که همیشه به یاد میمونه
اینجا همه یه جسم خسته ان باروح مُرده
هرکی خون توشیشه کُنه انگاری بُرده
اگه صادق باشی میگن آماتوری
پول میخوای باید کارکنی آدابتوری
اگه پول داشته باشی میگن هستی مُستعد
چشم روهم بزاری بالا مثل قاف بُردنت
شمع میشی پروانه ت میشن مثل فَدائی
همه چی جوره فقط داریوش کَم داری
ببین بعد B, A ولی واسه شما BBC
مشتی زور نزن دیگه به ما نمیرسی

چیه حاجی چراهنگ کردی
پاشدی چمه دونُ جمع کردی
یه روز خوب خیلی وقت اومده
توخواب بودی توخونت لخته اومده

(ورس ۳ )
چت میزنی میگی هستی شاه تهران
خورده به نامت سَندِ بام تهران
ولی وقتشه پاشی رفیق بسه خواب
وقتشه بِکَنی از تخت خواب
انقده چِرت خوندید حوصِلَمون سَر اومد
هدفونم سوخت فَنَرِش دراومد
منم با اسمتون میکُنم واژه سازی
واسه شما که خیلی وقت دارید فاز لاتی
هِی دیگه عَرَقِ قَلَمَم دراومد
توناراحتی این حرفا از دهنم دراومد
می سوزونمت توی خواب توی بیداری
هوا سرده واسه حاجی پتو بیارید

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عبد باقری چیه حاجی

بنام

ترانه : عبد

دانلود آهنگ جدید عبد باقری به نام چیه حاجی

متن ترانه عبد باقری چیه حاجی

 

( ورس ۱ )
از غصه زیاده که میخندم
امیدی ندارم میگم برنده ام
بلند پروازم مثل پرنده ام
رکورد میشکنم نکنه دونده ام
صُبح ها از خواب به زورپامیشم
چاق نیستمُ توقطار به زورجامیشم
بدون سیگارم ریه هام سیاه
حاجی میخنده میگه همه چی روبه راه
ولی وقتی شندیم خبر اختلاس
خون تورَگام کردش انقباض
فهمیدم ساده بودن آره اشتباس
اینجا صف وایسادن یکی از تفریحاس
میگی بدترین دشمن آمریکاس
ولی صبح تاشب داری میری لاس وگاس
ببین صدام بُرنده س مثل کاغد
حاجی ملتفت یعنی بیلمَزه

شهر هرت دیجه

چیه حاجی چراهنگ کردی
پاشدی چمه دون جمع کردی
یه روزخوب خیلی وقت اومده
توخواب بودی توخونت لخته اومده

( ورس ۲ )
اینجا توخیالت گُم میشی مثل دکل نفتی
کسی واست نمیکنه کاری مفتی
اینجا تیلیاردی میکنن از سفره انقلاب
سهم من و توهم شده شبا اضطراب
نداریم بدیم پول اجاره خونه
این درداست که همیشه به یاد میمونه
اینجا همه یه جسم خسته ان باروح مُرده
هرکی خون توشیشه کُنه انگاری بُرده
اگه صادق باشی میگن آماتوری
پول میخوای باید کارکنی آدابتوری
اگه پول داشته باشی میگن هستی مُستعد
چشم روهم بزاری بالا مثل قاف بُردنت
شمع میشی پروانه ت میشن مثل فَدائی
همه چی جوره فقط داریوش کَم داری
ببین بعد B, A ولی واسه شما BBC
مشتی زور نزن دیگه به ما نمیرسی

چیه حاجی چراهنگ کردی
پاشدی چمه دونُ جمع کردی
یه روز خوب خیلی وقت اومده
توخواب بودی توخونت لخته اومده

(ورس ۳ )
چت میزنی میگی هستی شاه تهران
خورده به نامت سَندِ بام تهران
ولی وقتشه پاشی رفیق بسه خواب
وقتشه بِکَنی از تخت خواب
انقده چِرت خوندید حوصِلَمون سَر اومد
هدفونم سوخت فَنَرِش دراومد
منم با اسمتون میکُنم واژه سازی
واسه شما که خیلی وقت دارید فاز لاتی
هِی دیگه عَرَقِ قَلَمَم دراومد
توناراحتی این حرفا از دهنم دراومد
می سوزونمت توی خواب توی بیداری
هوا سرده واسه حاجی پتو بیارید

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ عبد باقری چیه حاجی