دانلود رایگان آهنگ علی آرسام صدای بارون

دانلود رایگان آهنگ علی آرسام صدای بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید علی آرسام به نام صدای بارون

متن ترانه علی آرسام صدای بارون

دوباره صدای بارون میاد
خیابون هایی مه با هم قدم میزدیم
اصلا حواست نبود ک چه روزایی
رو باهم رقم میزیدیم
تموم هرفاتو روی چشمام گذاشتم
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
سخته دارایی هایی که از هم پاشید

++++++++++++++++++++++

دوباره صدای بارون میاد
خیابون هایی مه با هم قدم میزدیم
اصلا حواست نبود ک چه روزایی
رو باهم رقم میزیدیم
تموم هرفاتو روی چشمام گذاشتم
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
سخته دارایی هایی که از هم پاشید

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی آرسام صدای بارون

بنام

دانلود آهنگ جدید علی آرسام به نام صدای بارون

متن ترانه علی آرسام صدای بارون

دوباره صدای بارون میاد
خیابون هایی مه با هم قدم میزدیم
اصلا حواست نبود ک چه روزایی
رو باهم رقم میزیدیم
تموم هرفاتو روی چشمام گذاشتم
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
سخته دارایی هایی که از هم پاشید

++++++++++++++++++++++

دوباره صدای بارون میاد
خیابون هایی مه با هم قدم میزدیم
اصلا حواست نبود ک چه روزایی
رو باهم رقم میزیدیم
تموم هرفاتو روی چشمام گذاشتم
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
دستامو کنار اون دستات میزاشتم
تو خواستی که ماله غریبه ها باشی
همونایی ک واسه بودنت شرت میزاشتن
حالا نیستمو رفتی ک کنار کی باشی
سخته دارایی هایی که از هم پاشید

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی آرسام صدای بارون