دانلود رایگان آهنگ علی باجان عاشق نیست

دانلود رایگان آهنگ علی باجان عاشق نیست

بنام

دانلود آهنگ جدید علی باجان به نام عاشق نیست

متن ترانه علی باجان عاشق نیست

چه دلگیرم از این عکسا
که میچینم شبا دورم
که با بغض میکشم هر شب
حصاری دور تا دورم
اگه خوشبخت بودی که
نمیگفتم دلم خونه
اگه دشمن یکی داری
به این عکسا قسم اونه

یه عمره منتظر موندی
برای اون که عاشق نیست
به دریا میزنی اما
برات هیچ موقه قایق نیست
من از این جاده ی تقدیر
نمیدونم کجا میرم
براش میمیری و هرشب
واسه عکسات میمیرم

چه دلگیرم از این عکسا
همه عکسات غمگینه
با عکسات زندگی کردم
تو خوب میدونی غم اینه!
خدا نیاره اون روزو
که واسش میشی تکراری
دوست دارم که میدونم
چطور انقد دوسش داری

 

+ + + + + + + + + +

چه دلگیرم از این عکسا
که میچینم شبا دورم
که با بغض میکشم هر شب
حصاری دور تا دورم
اگه خوشبخت بودی که
نمیگفتم دلم خونه
اگه دشمن یکی داری
به این عکسا قسم اونه

یه عمره منتظر موندی
برای اون که عاشق نیست
به دریا میزنی اما
برات هیچ موقه قایق نیست
من از این جاده ی تقدیر
نمیدونم کجا میرم
براش میمیری و هرشب
واسه عکسات میمیرم

چه دلگیرم از این عکسا
همه عکسات غمگینه
با عکسات زندگی کردم
تو خوب میدونی غم اینه!
خدا نیاره اون روزو
که واسش میشی تکراری
دوست دارم که میدونم
چطور انقد دوسش داری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی باجان عاشق نیست

بنام

دانلود آهنگ جدید علی باجان به نام عاشق نیست

متن ترانه علی باجان عاشق نیست

چه دلگیرم از این عکسا
که میچینم شبا دورم
که با بغض میکشم هر شب
حصاری دور تا دورم
اگه خوشبخت بودی که
نمیگفتم دلم خونه
اگه دشمن یکی داری
به این عکسا قسم اونه

یه عمره منتظر موندی
برای اون که عاشق نیست
به دریا میزنی اما
برات هیچ موقه قایق نیست
من از این جاده ی تقدیر
نمیدونم کجا میرم
براش میمیری و هرشب
واسه عکسات میمیرم

چه دلگیرم از این عکسا
همه عکسات غمگینه
با عکسات زندگی کردم
تو خوب میدونی غم اینه!
خدا نیاره اون روزو
که واسش میشی تکراری
دوست دارم که میدونم
چطور انقد دوسش داری

 

+ + + + + + + + + +

چه دلگیرم از این عکسا
که میچینم شبا دورم
که با بغض میکشم هر شب
حصاری دور تا دورم
اگه خوشبخت بودی که
نمیگفتم دلم خونه
اگه دشمن یکی داری
به این عکسا قسم اونه

یه عمره منتظر موندی
برای اون که عاشق نیست
به دریا میزنی اما
برات هیچ موقه قایق نیست
من از این جاده ی تقدیر
نمیدونم کجا میرم
براش میمیری و هرشب
واسه عکسات میمیرم

چه دلگیرم از این عکسا
همه عکسات غمگینه
با عکسات زندگی کردم
تو خوب میدونی غم اینه!
خدا نیاره اون روزو
که واسش میشی تکراری
دوست دارم که میدونم
چطور انقد دوسش داری

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی باجان عاشق نیست