دانلود رایگان آهنگ علی رضوی عشق وطن

دانلود رایگان آهنگ علی رضوی عشق وطن

بنام

دانلود آهنگ جدید علی رضوی به نام عشق وطن

متن ترانه علی رضوی عشق وطن

عشق تو توی وجودم
وطنم ای تار پودم
همه ی دنیا رو گشتم
اما عاشق تو بودم
بوسه میزنم به خاکت من بهت ایمان دارم
همه غرورم اینه اسم ایرانم بخوارم

علی رضوی عشق وطن

توی غربت اگه باشم دلشوره میگیره حالم
سر زمین آریایی من به عشق تو میبارم
پرچمت پیراهن من شوق آرادی تو قلبم
عادت داره غرورم واسه وطن بجنگم
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
توی غربت اگه باشم دلشوره میگیره حالم
سر زمین آریایی من به عشق تو میبارم
پرچمت پیراهن من شوق آرادی تو قلبم
عادت داره غرورم واسه وطن بجنگم
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
توی غربت اگه باشم دلشوره میگیره حالم
سر زمین آریایی من به عشق تو میبارم
پرچمت پیراهن من شوق آرادی تو قلبم
عادت داره غرورم واسه وطن بجنگم
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی رضوی عشق وطن

بنام

دانلود آهنگ جدید علی رضوی به نام عشق وطن

متن ترانه علی رضوی عشق وطن

عشق تو توی وجودم
وطنم ای تار پودم
همه ی دنیا رو گشتم
اما عاشق تو بودم
بوسه میزنم به خاکت من بهت ایمان دارم
همه غرورم اینه اسم ایرانم بخوارم

علی رضوی عشق وطن

توی غربت اگه باشم دلشوره میگیره حالم
سر زمین آریایی من به عشق تو میبارم
پرچمت پیراهن من شوق آرادی تو قلبم
عادت داره غرورم واسه وطن بجنگم
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
توی غربت اگه باشم دلشوره میگیره حالم
سر زمین آریایی من به عشق تو میبارم
پرچمت پیراهن من شوق آرادی تو قلبم
عادت داره غرورم واسه وطن بجنگم
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
توی غربت اگه باشم دلشوره میگیره حالم
سر زمین آریایی من به عشق تو میبارم
پرچمت پیراهن من شوق آرادی تو قلبم
عادت داره غرورم واسه وطن بجنگم
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو
وایسادم مثل دماوند روبروی دشمن تو
من نمیزارم که کم شه یه وجب از خاک تو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ علی رضوی عشق وطن