دانلود رایگان آهنگ فرزاد نوری مرد میدون

دانلود رایگان آهنگ فرزاد نوری مرد میدون

بنام

 دانلود آهنگ جدید فرزاد نوری بنام مرد میدون

 

 

میون حرفها و ادعاها
سکوت کردی و رفتی توی میدون
خدا میدونه خیلی مرد بودی
ولی دلتنگتم از تو چه پنهون

نبودی مادرم واسم پدر بود
ولی رفتی واسه آرامش من
لباس خاکی تن کردیو رفتی
مبادا کم بشه از خاک میهن

شهادت یعنی یک مرد هنرمند
کسی که از تمومه دنیا دلکند
شنیدم دوستت یا گریه میگفت
جهانو ترک کردی با یه لبخند

تو با عشق خدا رفتی و میهن
تو رفتی تا بمونی مرد میدون
میگن بارون بمب بوده تو جنگ
چه خوبه عشق بازی زیر بارون

پدر رفتی با یه وجدان بیدار
تو خواب روزای خوبو میدی
میدونم صد دفه دنیا بیایم
برای میهنت جونت رو میدی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرزاد نوری مرد میدون

بنام

 دانلود آهنگ جدید فرزاد نوری بنام مرد میدون

 

 

میون حرفها و ادعاها
سکوت کردی و رفتی توی میدون
خدا میدونه خیلی مرد بودی
ولی دلتنگتم از تو چه پنهون

نبودی مادرم واسم پدر بود
ولی رفتی واسه آرامش من
لباس خاکی تن کردیو رفتی
مبادا کم بشه از خاک میهن

شهادت یعنی یک مرد هنرمند
کسی که از تمومه دنیا دلکند
شنیدم دوستت یا گریه میگفت
جهانو ترک کردی با یه لبخند

تو با عشق خدا رفتی و میهن
تو رفتی تا بمونی مرد میدون
میگن بارون بمب بوده تو جنگ
چه خوبه عشق بازی زیر بارون

پدر رفتی با یه وجدان بیدار
تو خواب روزای خوبو میدی
میدونم صد دفه دنیا بیایم
برای میهنت جونت رو میدی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرزاد نوری مرد میدون

سپهر نیوز