دانلود رایگان آهنگ فرزین کاتب عشقم باش

دانلود رایگان آهنگ فرزین کاتب عشقم باش

بنام


تنظیم : سعید ساشا – میکس : عابد بسطامی
شعر : حمیدرضا وحدتی

دانلود آهنگ جدید فرزین کاتب بنام عشقم باش

عشقم باش من برات میمیرم
وقتی که دستاتو میگیرم
چشماتو اره بی تاثیر نیست
احساسم قابل تغغیر نیست
وقتی که با خودت میجنگی
میدونم مثل من دل تنگی
تو قلبم مهرتو میشینه
زیبایت قابل تحثینه
عشق تو واسم قانوهه
من شدم دیونه
گوشه این خونه
حالم داغونه
وقتی دل گیری چی واسم میونه
چی برام میمونه

عشقم باش من برات میمیرم
وقتی که دستاتو میگیرم
چشماتو اره بی تاثیر نیست
احساسم قابل تغغیر نیست
وقتی که با خودت میجنگی
میدونم مثل من دل تنگی
تو قلبم مهرتو میشینه
زیبایت قابل تحثینه
عشق تو واسم قانوهه
من شدم دیونه
گوشه این خونه
حالم داغونه
وقتی دل گیری چی واسم میونه
چی برام میمونه

عشقم باش من برات میمیرم
وقتی که دستاتو میگیرم
چشماتو اره بی تاثیر نیست
احساسم قابل تغغیر نیست
وقتی که با خودت میجنگی
میدونم مثل من دل تنگی
تو قلبم مهرتو میشینه
زیبایت قابل تحثینه
عشق تو واسم قانوهه
من شدم دیونه
گوشه این خونه
حالم داغونه
وقتی دل گیری چی واسم میونه
چی برام میمونه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرزین کاتب عشقم باش

بنام


تنظیم : سعید ساشا – میکس : عابد بسطامی
شعر : حمیدرضا وحدتی

دانلود آهنگ جدید فرزین کاتب بنام عشقم باش

عشقم باش من برات میمیرم
وقتی که دستاتو میگیرم
چشماتو اره بی تاثیر نیست
احساسم قابل تغغیر نیست
وقتی که با خودت میجنگی
میدونم مثل من دل تنگی
تو قلبم مهرتو میشینه
زیبایت قابل تحثینه
عشق تو واسم قانوهه
من شدم دیونه
گوشه این خونه
حالم داغونه
وقتی دل گیری چی واسم میونه
چی برام میمونه

عشقم باش من برات میمیرم
وقتی که دستاتو میگیرم
چشماتو اره بی تاثیر نیست
احساسم قابل تغغیر نیست
وقتی که با خودت میجنگی
میدونم مثل من دل تنگی
تو قلبم مهرتو میشینه
زیبایت قابل تحثینه
عشق تو واسم قانوهه
من شدم دیونه
گوشه این خونه
حالم داغونه
وقتی دل گیری چی واسم میونه
چی برام میمونه

عشقم باش من برات میمیرم
وقتی که دستاتو میگیرم
چشماتو اره بی تاثیر نیست
احساسم قابل تغغیر نیست
وقتی که با خودت میجنگی
میدونم مثل من دل تنگی
تو قلبم مهرتو میشینه
زیبایت قابل تحثینه
عشق تو واسم قانوهه
من شدم دیونه
گوشه این خونه
حالم داغونه
وقتی دل گیری چی واسم میونه
چی برام میمونه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ فرزین کاتب عشقم باش

اتوبیوگرافی