دانلود رایگان آهنگ مازیار میترسم

دانلود رایگان آهنگ مازیار میترسم

بنام

تنظیم و ترانه و آهنگ : مازیار

دانلود آهنگ جدید مازیار به نام میترسم

 

با عشوه هات بازم جا شدی تو دله کی ؟
بازم عکساتو دیدم بغضم ترکید
همیشه چشام حرفامو با اشاره گفتا
هر موقع داشت دستت رو میشد فشارت افتاد
داری إز دست میری چی میکشی به جا سیگار
بازیگره خوبی میشی برو صدا سیما
نشد بسازی هر روز زدی یه سازی باز
البته این کارا واسه خیلی کسا
ولنتاینا تو اتاقت پره دسته گله
مگه میشه با أین کاراش تو رو خسته کنه
کم نزاری واسش تو ام برس پس به خودت
این بود وفاداری درد نکنه دسته گلت
نبودن تو ام واسه ما چه حسرتی شده
تو أین سکوت شب کله تنم خط خطی شده
خیلی تنهام کسی ام نیست منو بستری کنه
نگو یادش بخیر چی یادته إز قدیم خودت
.
فدای سرت اگه روزام دلگیرن
اگه ان قد احوال تو رو پیگیرم
فدای سرت فدای یه تاره موت
اگه همیشه جلوت بغضام ترکیدن
همیشه حرفاتو میخوندم
إز تو چشات اما تو همیشه سرد بوده نگات
فدای هرزهگیات میرمو قیدتو میزنم نمیخام بدونی پره بغض بوده صدام
.
میترسم دیرش شده باشه
بهش بگی نره
مترسم إز قطره خون و صدای چکیدنش
میترسم عطرش خوب باشه بمونه به پیرهنت
میترسم بترسی با وجود اون إز حس ما
میترسم عادت کنی بهش اونم بعده ٣ ماه
هوس باشه حسش تو ام که اهل ضناع
میترسم اونم بشه عاشق اون لهنه صدات
.
اون تو رو ازم گرفت اونم دزد بود خوب
این جوری نگاه نکن سیگارتو چس دود کن
خبر رسید همون گوشواره تو گوشاته
همیشه صدامو زیاد میکنی تو جاده
رفتی و فقط رنگه ارایشت موند رو زانوم
واسه یه بار شده برگرد به اون روزامون
اون روزا ک چشام نه خون میشد نه میچکید
بیا سر قرار همون جایه همیشگی

توی تنهاییات نگرانه گریهاتی
من که خیلی وقته رفتارام شده غیر عادی
دیگه مثه قدیما نیستم هی نمیخندم
دیگه به تو و امسال تو دل نمیبندم
قسم خوردم عاشقت نشم زیاد
ولی بازم دل و باختم به قشنگیات
ناراحت نباش تو دستاشو تو دستات بگیر
تو رو پرت میکنم بیرون إز زندگیم
میخای بری برو با این حسه خوبم بازی نکن
میخای بری  راحت بگو رو در وایسی نکن
برو بدون نمیمونه اثره من
برو بدون عشق تو پریده إز سره من
اون دلت تا عشق پاک من و تا دید سرد شد
خیانت کثیفه تو تو تاریخ ثبت شد

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مازیار میترسم

بنام

تنظیم و ترانه و آهنگ : مازیار

دانلود آهنگ جدید مازیار به نام میترسم

 

با عشوه هات بازم جا شدی تو دله کی ؟
بازم عکساتو دیدم بغضم ترکید
همیشه چشام حرفامو با اشاره گفتا
هر موقع داشت دستت رو میشد فشارت افتاد
داری إز دست میری چی میکشی به جا سیگار
بازیگره خوبی میشی برو صدا سیما
نشد بسازی هر روز زدی یه سازی باز
البته این کارا واسه خیلی کسا
ولنتاینا تو اتاقت پره دسته گله
مگه میشه با أین کاراش تو رو خسته کنه
کم نزاری واسش تو ام برس پس به خودت
این بود وفاداری درد نکنه دسته گلت
نبودن تو ام واسه ما چه حسرتی شده
تو أین سکوت شب کله تنم خط خطی شده
خیلی تنهام کسی ام نیست منو بستری کنه
نگو یادش بخیر چی یادته إز قدیم خودت
.
فدای سرت اگه روزام دلگیرن
اگه ان قد احوال تو رو پیگیرم
فدای سرت فدای یه تاره موت
اگه همیشه جلوت بغضام ترکیدن
همیشه حرفاتو میخوندم
إز تو چشات اما تو همیشه سرد بوده نگات
فدای هرزهگیات میرمو قیدتو میزنم نمیخام بدونی پره بغض بوده صدام
.
میترسم دیرش شده باشه
بهش بگی نره
مترسم إز قطره خون و صدای چکیدنش
میترسم عطرش خوب باشه بمونه به پیرهنت
میترسم بترسی با وجود اون إز حس ما
میترسم عادت کنی بهش اونم بعده ٣ ماه
هوس باشه حسش تو ام که اهل ضناع
میترسم اونم بشه عاشق اون لهنه صدات
.
اون تو رو ازم گرفت اونم دزد بود خوب
این جوری نگاه نکن سیگارتو چس دود کن
خبر رسید همون گوشواره تو گوشاته
همیشه صدامو زیاد میکنی تو جاده
رفتی و فقط رنگه ارایشت موند رو زانوم
واسه یه بار شده برگرد به اون روزامون
اون روزا ک چشام نه خون میشد نه میچکید
بیا سر قرار همون جایه همیشگی

توی تنهاییات نگرانه گریهاتی
من که خیلی وقته رفتارام شده غیر عادی
دیگه مثه قدیما نیستم هی نمیخندم
دیگه به تو و امسال تو دل نمیبندم
قسم خوردم عاشقت نشم زیاد
ولی بازم دل و باختم به قشنگیات
ناراحت نباش تو دستاشو تو دستات بگیر
تو رو پرت میکنم بیرون إز زندگیم
میخای بری برو با این حسه خوبم بازی نکن
میخای بری  راحت بگو رو در وایسی نکن
برو بدون نمیمونه اثره من
برو بدون عشق تو پریده إز سره من
اون دلت تا عشق پاک من و تا دید سرد شد
خیانت کثیفه تو تو تاریخ ثبت شد

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مازیار میترسم