دانلود رایگان آهنگ مجتبی آقارضایی عشق خسته شد

دانلود رایگان آهنگ مجتبی آقارضایی عشق خسته شد

بنام

 

دانلود آهنگ جدید مجتبی آقارضایی بنام عشق خسته شد

بدون تو حال دلم
خرابه و پراز غمه
عشق تو سرنوشتمه
مثل خیال مبهمه
تصویری از لبخنده تو
خاطره سازی میکنه
نگاه دل فریب تو با عشق بازی میکنه

ما خیلی خواستیم و نشد.  چرا به هم نمیرسیم
چرا همیشه ابریه.             حال و هوای زندگیم
پنجره رو به بی کسی.    همیشه بازو بسته شد
به عمره درگیره توام. من که نه عشق خسته شد

در امتداده فاصله
چشمای من منتظره
هر روز غروبا میشینم
دوباره پشت پنجره
امید برگشتنه تو
سکوت بغض و میشکنه
آغوش مهربون تو
تنها تصوره منه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجتبی آقارضایی عشق خسته شد

بنام

 

دانلود آهنگ جدید مجتبی آقارضایی بنام عشق خسته شد

بدون تو حال دلم
خرابه و پراز غمه
عشق تو سرنوشتمه
مثل خیال مبهمه
تصویری از لبخنده تو
خاطره سازی میکنه
نگاه دل فریب تو با عشق بازی میکنه

ما خیلی خواستیم و نشد.  چرا به هم نمیرسیم
چرا همیشه ابریه.             حال و هوای زندگیم
پنجره رو به بی کسی.    همیشه بازو بسته شد
به عمره درگیره توام. من که نه عشق خسته شد

در امتداده فاصله
چشمای من منتظره
هر روز غروبا میشینم
دوباره پشت پنجره
امید برگشتنه تو
سکوت بغض و میشکنه
آغوش مهربون تو
تنها تصوره منه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجتبی آقارضایی عشق خسته شد

خبر فرهنگیان