دانلود رایگان آهنگ مجتبی فتحی هوای رویایی

دانلود رایگان آهنگ مجتبی فتحی هوای رویایی

بنام

ترانه : علی عباسی

دانلود آهنگ جدید مجتبی فتحی به نام هوای رویایی

متن ترانه مجتبی فتحی هوای رویایی

 

شاید اگه برام یه شال ببافی
یکم برف تو زمستونم بباره
من انقدرازتودیدم که میدونم
هوام به حال تو بستگی داره

من با تو عاشق  روزای سردم
که بعدازمادیگه تکرار نمیشه
منو میبینی و از دور واسم
یه قلب میکشی رو بخار شیشه

سرانگشتامو ًها ً میکنی تا
ببینم تویه قلبت جا گرفتم
اگه یک عمر کنار من بمونی
من حقمو ازاین دنیا گرفتم

هواسرد میشه و گونت اناری
واسه دستای یخ کردت بمیرم
جای آتیش درست کردن دوباره
دلم میخواد تورو بغل بگیرم

لباس گرم تنت کن که قراره
قدم تو قلب این برفا بزاریم
روی ذهن سفید این خیابون
مارد پاهامونو جا بزاریم

 

شاید اگه برام یه شال ببافی
یکم برف تو زمستونم بباره
من انقدرازتودیدم که میدونم
هوام به حال تو بستگی داره

من با تو عاشق  روزای سردم
که بعدازمادیگه تکرار نمیشه
منو میبینی و از دور واسم
یه قلب میکشی رو بخار شیشه

سرانگشتامو ًها ً میکنی تا
ببینم تویه قلبت جا گرفتم
اگه یک عمر کنار من بمونی
من حقمو ازاین دنیا گرفتم

هواسرد میشه و گونت اناری
واسه دستای یخ کردت بمیرم
جای آتیش درست کردن دوباره
دلم میخواد تورو بغل بگیرم

لباس گرم تنت کن که قراره
قدم تو قلب این برفا بزاریم
روی ذهن سفید این خیابون
مارد پاهامونو جا بزاریم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجتبی فتحی هوای رویایی

بنام

ترانه : علی عباسی

دانلود آهنگ جدید مجتبی فتحی به نام هوای رویایی

متن ترانه مجتبی فتحی هوای رویایی

 

شاید اگه برام یه شال ببافی
یکم برف تو زمستونم بباره
من انقدرازتودیدم که میدونم
هوام به حال تو بستگی داره

من با تو عاشق  روزای سردم
که بعدازمادیگه تکرار نمیشه
منو میبینی و از دور واسم
یه قلب میکشی رو بخار شیشه

سرانگشتامو ًها ً میکنی تا
ببینم تویه قلبت جا گرفتم
اگه یک عمر کنار من بمونی
من حقمو ازاین دنیا گرفتم

هواسرد میشه و گونت اناری
واسه دستای یخ کردت بمیرم
جای آتیش درست کردن دوباره
دلم میخواد تورو بغل بگیرم

لباس گرم تنت کن که قراره
قدم تو قلب این برفا بزاریم
روی ذهن سفید این خیابون
مارد پاهامونو جا بزاریم

 

شاید اگه برام یه شال ببافی
یکم برف تو زمستونم بباره
من انقدرازتودیدم که میدونم
هوام به حال تو بستگی داره

من با تو عاشق  روزای سردم
که بعدازمادیگه تکرار نمیشه
منو میبینی و از دور واسم
یه قلب میکشی رو بخار شیشه

سرانگشتامو ًها ً میکنی تا
ببینم تویه قلبت جا گرفتم
اگه یک عمر کنار من بمونی
من حقمو ازاین دنیا گرفتم

هواسرد میشه و گونت اناری
واسه دستای یخ کردت بمیرم
جای آتیش درست کردن دوباره
دلم میخواد تورو بغل بگیرم

لباس گرم تنت کن که قراره
قدم تو قلب این برفا بزاریم
روی ذهن سفید این خیابون
مارد پاهامونو جا بزاریم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجتبی فتحی هوای رویایی