دانلود رایگان آهنگ مجید سعیدی نه آرامی

دانلود رایگان آهنگ مجید سعیدی نه آرامی

بنام


شعر : رهی معیری – آهنگ و تنظیم : سامان رحیم نیا

دانلود آهنگ جدید مجید سعیدی به نام نه آرامی

متن ترانه مجید سعیدی نه آرامی

نه دل مفدون نه دل بندی
نه جان مرحوم چه میخوای
نه بر دل های من اهی
از جان بی نسیبم رو
اشام بی فروغم رو نشانی از سر راهی

+ + ++ + + +

کیم کن آرزو غم کردی
نه ارامی نه امیدی نه همدری
دوباری دربیار بهمی خاموش حیران تو
نه از شمی نه از جمعی
نه با مهری نه با مهری
نه بر من لب های من اهی اگه شدی
کنم روزی اکر خندان شم گاهی

+ + + + ++ +

نه دل مفدون نه دل بندی
نه جان مرحوم چه میخوای
نه بر دل های من اهی
از جان بی نسیبم رو
اشام بی فروغم رو نشانی از سر راهی

+ + ++ + + +

کیم کن آرزو غم کردی
نه ارامی نه امیدی نه همدری
دوباری دربیار بهمی خاموش حیران تو
نه از شمی نه از جمعی
نه با مهری نه با مهری
نه بر من لب های من اهی اگه شدی
کنم روزی اکر خندان شم گاهی

 

نه دل مفدون نه دل بندی
نه جان مرحوم چه میخوای
نه بر دل های من اهی
از جان بی نسیبم رو
اشام بی فروغم رو نشانی از سر راهی

+ + ++ + + +

کیم کن آرزو غم کردی
نه ارامی نه امیدی نه همدری
دوباری دربیار بهمی خاموش حیران تو
نه از شمی نه از جمعی
نه با مهری نه با مهری
نه بر من لب های من اهی اگه شدی
کنم روزی اکر خندان شم گاهی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجید سعیدی نه آرامی

بنام


شعر : رهی معیری – آهنگ و تنظیم : سامان رحیم نیا

دانلود آهنگ جدید مجید سعیدی به نام نه آرامی

متن ترانه مجید سعیدی نه آرامی

نه دل مفدون نه دل بندی
نه جان مرحوم چه میخوای
نه بر دل های من اهی
از جان بی نسیبم رو
اشام بی فروغم رو نشانی از سر راهی

+ + ++ + + +

کیم کن آرزو غم کردی
نه ارامی نه امیدی نه همدری
دوباری دربیار بهمی خاموش حیران تو
نه از شمی نه از جمعی
نه با مهری نه با مهری
نه بر من لب های من اهی اگه شدی
کنم روزی اکر خندان شم گاهی

+ + + + ++ +

نه دل مفدون نه دل بندی
نه جان مرحوم چه میخوای
نه بر دل های من اهی
از جان بی نسیبم رو
اشام بی فروغم رو نشانی از سر راهی

+ + ++ + + +

کیم کن آرزو غم کردی
نه ارامی نه امیدی نه همدری
دوباری دربیار بهمی خاموش حیران تو
نه از شمی نه از جمعی
نه با مهری نه با مهری
نه بر من لب های من اهی اگه شدی
کنم روزی اکر خندان شم گاهی

 

نه دل مفدون نه دل بندی
نه جان مرحوم چه میخوای
نه بر دل های من اهی
از جان بی نسیبم رو
اشام بی فروغم رو نشانی از سر راهی

+ + ++ + + +

کیم کن آرزو غم کردی
نه ارامی نه امیدی نه همدری
دوباری دربیار بهمی خاموش حیران تو
نه از شمی نه از جمعی
نه با مهری نه با مهری
نه بر من لب های من اهی اگه شدی
کنم روزی اکر خندان شم گاهی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مجید سعیدی نه آرامی