دانلود رایگان آهنگ محسن مقیاسی بدون مرز

دانلود رایگان آهنگ محسن مقیاسی بدون مرز

بنام

ترانه اهنگ و تنظیم: افشین آذری
نوازنده دایره پیانو و ویالون :افشین آذری

 

بنام

لبه ی تیز نگاهتو
کشیدی روی قلبم
نمیدونی که چه
غوغایی شد توی
قلبم
ای دل عمریه که
ساکتو بی تردده
دوست دارم به پای
دنیا بگم عاشقت
شده
تو هنوز منو نمیشناسی
من یه پا میدونم هر کی
مدعی عشقه سر جاش
مینشونم
هر کی
مدعی عشقه سر جاش
مینشونم
حرف چشات میاد وسط
دلم میلرزه اخه احساس
چشات بدون مرزه
حرف چشات میاد وسط
دلم میلرزه
اخه احساس چشات بدون
مرزه
راضیم از اینکه چشمای
تو نصیب من شد
اون چشا و اون نگاهت
خیلی عزیز من شده
ای دل عمریه که
ساکتو بی تردده
دوست دارم به پای
دنیا بگم عاشقت
شده
تو هنوز منو نمیشناسی
من یه پا میدونم هر کی
مدعی عشقه سر جاش
مینشونم
هر کی
مدعی عشقه سر جاش
مینشونم
حرف چشات میاد وسط
دلم میلرزه اخه احساس
چشات بدون مرزه
حرف چشات میاد وسط
دلم میلرزه
اخه احساس چشات بدون
مرزه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن مقیاسی بدون مرز

بنام

ترانه اهنگ و تنظیم: افشین آذری
نوازنده دایره پیانو و ویالون :افشین آذری

 

بنام

لبه ی تیز نگاهتو
کشیدی روی قلبم
نمیدونی که چه
غوغایی شد توی
قلبم
ای دل عمریه که
ساکتو بی تردده
دوست دارم به پای
دنیا بگم عاشقت
شده
تو هنوز منو نمیشناسی
من یه پا میدونم هر کی
مدعی عشقه سر جاش
مینشونم
هر کی
مدعی عشقه سر جاش
مینشونم
حرف چشات میاد وسط
دلم میلرزه اخه احساس
چشات بدون مرزه
حرف چشات میاد وسط
دلم میلرزه
اخه احساس چشات بدون
مرزه
راضیم از اینکه چشمای
تو نصیب من شد
اون چشا و اون نگاهت
خیلی عزیز من شده
ای دل عمریه که
ساکتو بی تردده
دوست دارم به پای
دنیا بگم عاشقت
شده
تو هنوز منو نمیشناسی
من یه پا میدونم هر کی
مدعی عشقه سر جاش
مینشونم
هر کی
مدعی عشقه سر جاش
مینشونم
حرف چشات میاد وسط
دلم میلرزه اخه احساس
چشات بدون مرزه
حرف چشات میاد وسط
دلم میلرزه
اخه احساس چشات بدون
مرزه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن مقیاسی بدون مرز

لوکس بلاگ