دانلود رایگان آهنگ محسن یاحقی شوق دیدار

دانلود رایگان آهنگ محسن یاحقی شوق دیدار

بنام

دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی به نام شوق دیدار

متن ترانه محسن یاحقی شوق دیدار

دو چشمام پر از شوق دیدارته

تنم داغ تب دار بیمارته

از اون لحظه ای که چشام بسته شه

نمیشه یه لحظه ازت خسته شه

تو روزای داغ و توی آفتاب

واست سایه میشم تو راحت بخواب

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیالت تخت

محسن یاحقی شوق دیدار

( محسن یاحقی )

دو چشمام پر از شوق دیدارته

تنم داغ تب دار بیمارته

از اون لحظه ای که چشام بسته شه

نمیشه یه لحظه ازت خسته شه

تو روزای داغ و توی آفتاب

واست سایه میشم تو راحت بخواب

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیال تو تخت

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیال تو تخت

وجودت پر از لحظه های خوشه

منو با خودش تا جنون میکشه

مبادا دل تو پریشون بشه

همه روز و سالم زمستون بشه

دانلود آهنگ شوق دیدار از محسن یاحقی و رضا حاتمیان

دو چشمام پر از شوق دیدارته

تنم داغ تب دار بیمارته

از اون لحظه ای که چشام بسته شه

نمیشه یه لحظه ازت خسته شه

تو روزای داغ و توی آفتاب

واست سایه میشم تو راحت بخواب

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیال تو تخت

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیال تو تخت

دانلود آهنگ شوق دیدار از محسن یاحقی و رضا حاتمیان

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن یاحقی شوق دیدار

بنام

دانلود آهنگ جدید محسن یاحقی به نام شوق دیدار

متن ترانه محسن یاحقی شوق دیدار

دو چشمام پر از شوق دیدارته

تنم داغ تب دار بیمارته

از اون لحظه ای که چشام بسته شه

نمیشه یه لحظه ازت خسته شه

تو روزای داغ و توی آفتاب

واست سایه میشم تو راحت بخواب

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیالت تخت

محسن یاحقی شوق دیدار

( محسن یاحقی )

دو چشمام پر از شوق دیدارته

تنم داغ تب دار بیمارته

از اون لحظه ای که چشام بسته شه

نمیشه یه لحظه ازت خسته شه

تو روزای داغ و توی آفتاب

واست سایه میشم تو راحت بخواب

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیال تو تخت

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیال تو تخت

وجودت پر از لحظه های خوشه

منو با خودش تا جنون میکشه

مبادا دل تو پریشون بشه

همه روز و سالم زمستون بشه

دانلود آهنگ شوق دیدار از محسن یاحقی و رضا حاتمیان

دو چشمام پر از شوق دیدارته

تنم داغ تب دار بیمارته

از اون لحظه ای که چشام بسته شه

نمیشه یه لحظه ازت خسته شه

تو روزای داغ و توی آفتاب

واست سایه میشم تو راحت بخواب

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیال تو تخت

اگه برف و بارون بباره یه وقت

واست چتر میشم خیال تو تخت

دانلود آهنگ شوق دیدار از محسن یاحقی و رضا حاتمیان

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محسن یاحقی شوق دیدار