دانلود رایگان آهنگ محمدرضا ولیزاده و محمد بهرامپور و ابولفضل میسر یعنی من

دانلود رایگان آهنگ محمدرضا ولیزاده و محمد بهرامپور و ابولفضل میسر یعنی من

بنام

دانلود آهنگ جدید محمدرضا ولیزاده و محمد بهرامپور و ابولفضل میسر به نام یعنی من

متن ترانه محمدرضا ولیزاده و محمد بهرامپور و ابولفضل میسر یعنی من

همیشه بودی کنار من نگاه نکن به من
بیا بشیت تو هم کنار من بخند
صدات کردم شنیدی عاشق دیونست
دورغ بگو هوای پاییز بهونست
هر چی دورغ بود کسی تورو نخواست
بلند حرف بزاد بزار تو رو بخون
من زیر چشام کبود تو دلت بیشتر
امروز واسه من فردات واسه اونی
گفتی میخوام برم هس سکوت کردم
واسه کادویی تولدت هم سکوت کردم
با چه کسای می پری
بگو چند فروختی من ارزشم چقدر بود
از اون که پیشت بودم ازم بیشتر بود
همه دنبامن بودن من دنبال تو

ارزومه که باز بیای بهم بگی دوست دارم
اروزمه که بشنویی شب روزا هی بقرارم
توی که دم میزدی برای من از عاشقی
تو که هر روز میگفتی برای عاشقی تو بهتیر

همیشه بودی کنار من نگاه نکن به من
بیا بشیت تو هم کنار من بخند
صدات کردم شنیدی عاشق دیونست
دورغ بگو هوای پاییز بهونست
هر چی دورغ بود کسی تورو نخواست
بلند حرف بزاد بزار تو رو بخون
من زیر چشام کبود تو دلت بیشتر
امروز واسه من فردات واسه اونی
گفتی میخوام برم هس سکوت کردم
واسه کادویی تولدت هم سکوت کردم
با چه کسای می پری
بگو چند فروختی من ارزشم چقدر بود
از اون که پیشت بودم ازم بیشتر بود
همه دنبامن بودن من دنبال تو

ارزومه که باز بیای بهم بگی دوست دارم
اروزمه که بشنویی شب روزا هی بقرارم
توی که دم میزدی برای من از عاشقی
تو که هر روز میگفتی برای عاشقی تو بهتیر

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمدرضا ولیزاده و محمد بهرامپور و ابولفضل میسر یعنی من

بنام

دانلود آهنگ جدید محمدرضا ولیزاده و محمد بهرامپور و ابولفضل میسر به نام یعنی من

متن ترانه محمدرضا ولیزاده و محمد بهرامپور و ابولفضل میسر یعنی من

همیشه بودی کنار من نگاه نکن به من
بیا بشیت تو هم کنار من بخند
صدات کردم شنیدی عاشق دیونست
دورغ بگو هوای پاییز بهونست
هر چی دورغ بود کسی تورو نخواست
بلند حرف بزاد بزار تو رو بخون
من زیر چشام کبود تو دلت بیشتر
امروز واسه من فردات واسه اونی
گفتی میخوام برم هس سکوت کردم
واسه کادویی تولدت هم سکوت کردم
با چه کسای می پری
بگو چند فروختی من ارزشم چقدر بود
از اون که پیشت بودم ازم بیشتر بود
همه دنبامن بودن من دنبال تو

ارزومه که باز بیای بهم بگی دوست دارم
اروزمه که بشنویی شب روزا هی بقرارم
توی که دم میزدی برای من از عاشقی
تو که هر روز میگفتی برای عاشقی تو بهتیر

همیشه بودی کنار من نگاه نکن به من
بیا بشیت تو هم کنار من بخند
صدات کردم شنیدی عاشق دیونست
دورغ بگو هوای پاییز بهونست
هر چی دورغ بود کسی تورو نخواست
بلند حرف بزاد بزار تو رو بخون
من زیر چشام کبود تو دلت بیشتر
امروز واسه من فردات واسه اونی
گفتی میخوام برم هس سکوت کردم
واسه کادویی تولدت هم سکوت کردم
با چه کسای می پری
بگو چند فروختی من ارزشم چقدر بود
از اون که پیشت بودم ازم بیشتر بود
همه دنبامن بودن من دنبال تو

ارزومه که باز بیای بهم بگی دوست دارم
اروزمه که بشنویی شب روزا هی بقرارم
توی که دم میزدی برای من از عاشقی
تو که هر روز میگفتی برای عاشقی تو بهتیر

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمدرضا ولیزاده و محمد بهرامپور و ابولفضل میسر یعنی من