دانلود رایگان آهنگ محمد بهرامی سمت تو

دانلود رایگان آهنگ محمد بهرامی سمت تو

بنام

ترانه : مقداد محمد پور / ملودی : محمد بهرامی / تنظیم : بابک وزیری

میکس و مسترینگ : رضا پوررضوی / گیتار : فیروز ویسانلو

دانلود آهنگ جدید محمد بهرامی به نام سمت تو

 

وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم
هرجای این دنیا بری/ردتو گم نمیکنم
از هر مسیری بگذری /رویامو سمتت میکشی
هرخنده ای که میکنی/ صد بغض تو من میکشی
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/ به هر دری که میزنم
نه تو رهام میکنی/نه من پی رهایی ام
من از نسیم عطر تو/هنوزم هوایی ام
تو هر چی دورتر شدی/دلم دچارتر شده
چشام به یاد تو شبی/هزار بار تر شده
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم

وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم
هرجای این دنیا بری/ردتو گم نمیکنم
از هر مسیری بگذری /رویامو سمتت میکشی
هرخنده ای که میکنی/ صد بغض تو من میکشی
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/ به هر دری که میزنم
نه تو رهام میکنی/نه من پی رهایی ام
من از نسیم عطر تو/هنوزم هوایی ام
تو هر چی دورتر شدی/دلم دچارتر شده
چشام به یاد تو شبی/هزار بار تر شده
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم

وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم
هرجای این دنیا بری/ردتو گم نمیکنم
از هر مسیری بگذری /رویامو سمتت میکشی
هرخنده ای که میکنی/ صد بغض تو من میکشی
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/ به هر دری که میزنم
نه تو رهام میکنی/نه من پی رهایی ام
من از نسیم عطر تو/هنوزم هوایی ام
تو هر چی دورتر شدی/دلم دچارتر شده
چشام به یاد تو شبی/هزار بار تر شده
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد بهرامی سمت تو

بنام

ترانه : مقداد محمد پور / ملودی : محمد بهرامی / تنظیم : بابک وزیری

میکس و مسترینگ : رضا پوررضوی / گیتار : فیروز ویسانلو

دانلود آهنگ جدید محمد بهرامی به نام سمت تو

 

وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم
هرجای این دنیا بری/ردتو گم نمیکنم
از هر مسیری بگذری /رویامو سمتت میکشی
هرخنده ای که میکنی/ صد بغض تو من میکشی
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/ به هر دری که میزنم
نه تو رهام میکنی/نه من پی رهایی ام
من از نسیم عطر تو/هنوزم هوایی ام
تو هر چی دورتر شدی/دلم دچارتر شده
چشام به یاد تو شبی/هزار بار تر شده
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم

وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم
هرجای این دنیا بری/ردتو گم نمیکنم
از هر مسیری بگذری /رویامو سمتت میکشی
هرخنده ای که میکنی/ صد بغض تو من میکشی
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/ به هر دری که میزنم
نه تو رهام میکنی/نه من پی رهایی ام
من از نسیم عطر تو/هنوزم هوایی ام
تو هر چی دورتر شدی/دلم دچارتر شده
چشام به یاد تو شبی/هزار بار تر شده
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم

وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم
هرجای این دنیا بری/ردتو گم نمیکنم
از هر مسیری بگذری /رویامو سمتت میکشی
هرخنده ای که میکنی/ صد بغض تو من میکشی
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/ به هر دری که میزنم
نه تو رهام میکنی/نه من پی رهایی ام
من از نسیم عطر تو/هنوزم هوایی ام
تو هر چی دورتر شدی/دلم دچارتر شده
چشام به یاد تو شبی/هزار بار تر شده
به این که میرسی یه روز/هنوز سخت مومنم
وامیشه سمت تو هنوز/به هر دری که میزنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد بهرامی سمت تو