دانلود رایگان آهنگ محمد بوستانچی خیال

دانلود رایگان آهنگ محمد بوستانچی خیال

بنام

تنظیم :افشین کامیاب
آهنگ و ترانه:محمد بوستانچی

دانلود آهنگ جدید محمد بوستانچی به نام خیال

متن ترانه محمد بوستانچی خیال

 

بازم توخیالم هرشب تورو یادم میارم
میرم توهوایی ک توباشی تورو چشم انتظارم
حالم باتو خوبه تونباشی یه غروبه
خوشحالیم به تو بستس دل از بی توشدن خستس

بی توشکستم وفکرت عادت شده
تودوری دلم چه بی طاقت شده
تکرارمن شده به تودلبستنم
تومیری ومن سخته دلکندنم

هستی توی قلبم تونبودت من ساکت وسردم
هربارتویی پیشم تونبودت درگیرتو میشم
چشمام روبروته تونگاهم یه سکوته
خوبه باشی توکنارم تو نبودت بی قرارم

بی توشکستم وفکرت عادت شده
تودوری دلم چه بی طاقت شده
تکرارمن شده به تودلبستنم
تومیری ومن سخته دلکندنم

بازم توخیالم هرشب تورو یادم میارم
میرم توهوایی ک توباشی تورو چشم انتظارم
حالم باتو خوبه تونباشی یه غروبه
خوشحالیم به تو بستس دل از بی توشدن خستس

بی توشکستم وفکرت عادت شده
تودوری دلم چه بی طاقت شده
تکرارمن شده به تودلبستنم
تومیری ومن سخته دلکندنم

هستی توی قلبم تونبودت من ساکت وسردم
هربارتویی پیشم تونبودت درگیرتو میشم
چشمام روبروته تونگاهم یه سکوته
خوبه باشی توکنارم تو نبودت بی قرارم

بی توشکستم وفکرت عادت شده
تودوری دلم چه بی طاقت شده
تکرارمن شده به تودلبستنم
تومیری ومن سخته دلکندنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد بوستانچی خیال

بنام

تنظیم :افشین کامیاب
آهنگ و ترانه:محمد بوستانچی

دانلود آهنگ جدید محمد بوستانچی به نام خیال

متن ترانه محمد بوستانچی خیال

 

بازم توخیالم هرشب تورو یادم میارم
میرم توهوایی ک توباشی تورو چشم انتظارم
حالم باتو خوبه تونباشی یه غروبه
خوشحالیم به تو بستس دل از بی توشدن خستس

بی توشکستم وفکرت عادت شده
تودوری دلم چه بی طاقت شده
تکرارمن شده به تودلبستنم
تومیری ومن سخته دلکندنم

هستی توی قلبم تونبودت من ساکت وسردم
هربارتویی پیشم تونبودت درگیرتو میشم
چشمام روبروته تونگاهم یه سکوته
خوبه باشی توکنارم تو نبودت بی قرارم

بی توشکستم وفکرت عادت شده
تودوری دلم چه بی طاقت شده
تکرارمن شده به تودلبستنم
تومیری ومن سخته دلکندنم

بازم توخیالم هرشب تورو یادم میارم
میرم توهوایی ک توباشی تورو چشم انتظارم
حالم باتو خوبه تونباشی یه غروبه
خوشحالیم به تو بستس دل از بی توشدن خستس

بی توشکستم وفکرت عادت شده
تودوری دلم چه بی طاقت شده
تکرارمن شده به تودلبستنم
تومیری ومن سخته دلکندنم

هستی توی قلبم تونبودت من ساکت وسردم
هربارتویی پیشم تونبودت درگیرتو میشم
چشمام روبروته تونگاهم یه سکوته
خوبه باشی توکنارم تو نبودت بی قرارم

بی توشکستم وفکرت عادت شده
تودوری دلم چه بی طاقت شده
تکرارمن شده به تودلبستنم
تومیری ومن سخته دلکندنم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد بوستانچی خیال