دانلود رایگان آهنگ محمد حسین زاده فکرت

دانلود رایگان آهنگ محمد حسین زاده فکرت

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد حسین زاده بنام فکرت

تو بگو کی اومده تو دلت به جای من
خیلی وقته دیگه نیست تو سرت هوای من
من هنوز دنبالتم توی این پس کوچه ها
اینو از یادت نره هیچ وقت نمیمیره خاطره هات
فکرت شده همه دنیای من
نگیر دستاتو از دستای من

عوض میشه با تو حالم وقتی اسمت میاد تو فالم
همه چیز عالیه وقتی تو باشه واسه این دل خسته خدا شی
بمون کنار من همیشه چیزی نمیخوام ازت این اخریشه
میدونی تو شدی توی وجودم به جز تو عاشق هیشکی نبودم
فکرت شده همه دنیای من
نگیر دستاتو از دستای من

تو بگو کی اومده تو دلت به جای من
خیلی وقته دیگه نیست تو سرت هوای من
من هنوز دنبالتم توی این پس کوچه ها
اینو از یادت نره هیچ وقت نمیمیره خاطره هات
فکرت شده همه دنیای من
نگیر دستاتو از دستای من

عوض میشه با تو حالم وقتی اسمت میاد تو فالم
همه چیز عالیه وقتی تو باشه واسه این دل خسته خدا شی
بمون کنار من همیشه چیزی نمیخوام ازت این اخریشه
میدونی تو شدی توی وجودم به جز تو عاشق هیشکی نبودم
فکرت شده همه دنیای من
نگیر دستاتو از دستای من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد حسین زاده فکرت

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد حسین زاده بنام فکرت

تو بگو کی اومده تو دلت به جای من
خیلی وقته دیگه نیست تو سرت هوای من
من هنوز دنبالتم توی این پس کوچه ها
اینو از یادت نره هیچ وقت نمیمیره خاطره هات
فکرت شده همه دنیای من
نگیر دستاتو از دستای من

عوض میشه با تو حالم وقتی اسمت میاد تو فالم
همه چیز عالیه وقتی تو باشه واسه این دل خسته خدا شی
بمون کنار من همیشه چیزی نمیخوام ازت این اخریشه
میدونی تو شدی توی وجودم به جز تو عاشق هیشکی نبودم
فکرت شده همه دنیای من
نگیر دستاتو از دستای من

تو بگو کی اومده تو دلت به جای من
خیلی وقته دیگه نیست تو سرت هوای من
من هنوز دنبالتم توی این پس کوچه ها
اینو از یادت نره هیچ وقت نمیمیره خاطره هات
فکرت شده همه دنیای من
نگیر دستاتو از دستای من

عوض میشه با تو حالم وقتی اسمت میاد تو فالم
همه چیز عالیه وقتی تو باشه واسه این دل خسته خدا شی
بمون کنار من همیشه چیزی نمیخوام ازت این اخریشه
میدونی تو شدی توی وجودم به جز تو عاشق هیشکی نبودم
فکرت شده همه دنیای من
نگیر دستاتو از دستای من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد حسین زاده فکرت

پرس نیوز