دانلود رایگان آهنگ محمد زندوکیلی بخواب گل نازم

دانلود رایگان آهنگ محمد زندوکیلی بخواب گل نازم

بنام

آهنگ : محمد زندوکیلی – تنظیم : امید حسینی – ترانه : حسین سلیمانی

دانلود آهنگ جدید محمد زندوکیلی به نام بخواب گل نازم

متن ترانه محمد زندوکیلی بخواب گل نازم

 

بخواب گل نازم راحت برو

سخته دسته خدا بدن تورو

بعد از تو روزها شبا چه سخت

گذشت بی من نرو تنهایی درد

سختیه چقدر صدا کنم بعد از تو

روزا شبام چه سخت گذشتبا گریه

هام تنهایی درد تلخیه تلخی نکن تنها

نرو وای قلبم شکست بغضی شکست

بخواب گل نازم راحت برو

سخته دسته خدا بدن تورو

بعد از تو روزها شبا چه سخت

گذشت بی من نرو تنهایی درد

سختیه چقدر صدا کنم بعد از تو

روزا شبام چه سخت گذشتبا گریه

هام تنهایی درد تلخیه تلخی نکن تنها

نرو وای قلبم شکست بغضی شکست

بخواب گل نازم راحت برو

سخته دسته خدا بدن تورو

بعد از تو روزها شبا چه سخت

گذشت بی من نرو تنهایی درد

سختیه چقدر صدا کنم بعد از تو

روزا شبام چه سخت گذشتبا گریه

هام تنهایی درد تلخیه تلخی نکن تنها

نرو وای قلبم شکست بغضی شکست

بخواب گل نازم راحت برو

سخته دسته خدا بدن تورو

بعد از تو روزها شبا چه سخت

گذشت بی من نرو تنهایی درد

سختیه چقدر صدا کنم بعد از تو

روزا شبام چه سخت گذشتبا گریه

هام تنهایی درد تلخیه تلخی نکن تنها

نرو وای قلبم شکست بغضی شکست

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد زندوکیلی بخواب گل نازم

بنام

آهنگ : محمد زندوکیلی – تنظیم : امید حسینی – ترانه : حسین سلیمانی

دانلود آهنگ جدید محمد زندوکیلی به نام بخواب گل نازم

متن ترانه محمد زندوکیلی بخواب گل نازم

 

بخواب گل نازم راحت برو

سخته دسته خدا بدن تورو

بعد از تو روزها شبا چه سخت

گذشت بی من نرو تنهایی درد

سختیه چقدر صدا کنم بعد از تو

روزا شبام چه سخت گذشتبا گریه

هام تنهایی درد تلخیه تلخی نکن تنها

نرو وای قلبم شکست بغضی شکست

بخواب گل نازم راحت برو

سخته دسته خدا بدن تورو

بعد از تو روزها شبا چه سخت

گذشت بی من نرو تنهایی درد

سختیه چقدر صدا کنم بعد از تو

روزا شبام چه سخت گذشتبا گریه

هام تنهایی درد تلخیه تلخی نکن تنها

نرو وای قلبم شکست بغضی شکست

بخواب گل نازم راحت برو

سخته دسته خدا بدن تورو

بعد از تو روزها شبا چه سخت

گذشت بی من نرو تنهایی درد

سختیه چقدر صدا کنم بعد از تو

روزا شبام چه سخت گذشتبا گریه

هام تنهایی درد تلخیه تلخی نکن تنها

نرو وای قلبم شکست بغضی شکست

بخواب گل نازم راحت برو

سخته دسته خدا بدن تورو

بعد از تو روزها شبا چه سخت

گذشت بی من نرو تنهایی درد

سختیه چقدر صدا کنم بعد از تو

روزا شبام چه سخت گذشتبا گریه

هام تنهایی درد تلخیه تلخی نکن تنها

نرو وای قلبم شکست بغضی شکست

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد زندوکیلی بخواب گل نازم