دانلود رایگان آهنگ محمد عامری محکوم

دانلود رایگان آهنگ محمد عامری محکوم

بنام

ترانه : مریم اسدی – آهنگ و تنظیم : محمد عامری

دانلود آهنگ جدید محمد عامری به نام محکوم

متن ترانه محمد عامری محکوم

 

تو محکوم میکنم به بی وفایی

گریه میکنم تو اوج بی صدای

تو محکوم میکنم به دل شکستن

چرا تن دادی به این همه جدای

تو محکوم میکنم به قطل این

عشق جرم تو کشتن احساس

یه مرد مردی که لحظه به لحظه

عاشقونه تو رویاهاش با تو زندگی

کرده تو محکوم میکنم صدامو بردی

منو به یه دنیا تنهایی سپردی

نگاه کن به روزگارم که سیاه نگام کن

به چه روزم اوردی

 

تو محکوم میکنم به بی وفایی

گریه میکنم تو اوج بی صدای

تو محکوم میکنم به دل شکستن

چرا تن دادی به این همه جدای

تو محکوم میکنم به قطل این

عشق جرم تو کشتن احساس

یه مرد مردی که لحظه به لحظه

عاشقونه تو رویاهاش با تو زندگی

کرده تو محکوم میکنم صدامو بردی

منو به یه دنیا تنهایی سپردی

نگاه کن به روزگارم که سیاه نگام کن

به چه روزم اوردی

 

تو محکوم میکنم به بی وفایی

گریه میکنم تو اوج بی صدای

تو محکوم میکنم به دل شکستن

چرا تن دادی به این همه جدای

تو محکوم میکنم به قطل این

عشق جرم تو کشتن احساس

یه مرد مردی که لحظه به لحظه

عاشقونه تو رویاهاش با تو زندگی

کرده تو محکوم میکنم صدامو بردی

منو به یه دنیا تنهایی سپردی

نگاه کن به روزگارم که سیاه نگام کن

به چه روزم اوردی

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد عامری محکوم

بنام

ترانه : مریم اسدی – آهنگ و تنظیم : محمد عامری

دانلود آهنگ جدید محمد عامری به نام محکوم

متن ترانه محمد عامری محکوم

 

تو محکوم میکنم به بی وفایی

گریه میکنم تو اوج بی صدای

تو محکوم میکنم به دل شکستن

چرا تن دادی به این همه جدای

تو محکوم میکنم به قطل این

عشق جرم تو کشتن احساس

یه مرد مردی که لحظه به لحظه

عاشقونه تو رویاهاش با تو زندگی

کرده تو محکوم میکنم صدامو بردی

منو به یه دنیا تنهایی سپردی

نگاه کن به روزگارم که سیاه نگام کن

به چه روزم اوردی

 

تو محکوم میکنم به بی وفایی

گریه میکنم تو اوج بی صدای

تو محکوم میکنم به دل شکستن

چرا تن دادی به این همه جدای

تو محکوم میکنم به قطل این

عشق جرم تو کشتن احساس

یه مرد مردی که لحظه به لحظه

عاشقونه تو رویاهاش با تو زندگی

کرده تو محکوم میکنم صدامو بردی

منو به یه دنیا تنهایی سپردی

نگاه کن به روزگارم که سیاه نگام کن

به چه روزم اوردی

 

تو محکوم میکنم به بی وفایی

گریه میکنم تو اوج بی صدای

تو محکوم میکنم به دل شکستن

چرا تن دادی به این همه جدای

تو محکوم میکنم به قطل این

عشق جرم تو کشتن احساس

یه مرد مردی که لحظه به لحظه

عاشقونه تو رویاهاش با تو زندگی

کرده تو محکوم میکنم صدامو بردی

منو به یه دنیا تنهایی سپردی

نگاه کن به روزگارم که سیاه نگام کن

به چه روزم اوردی

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد عامری محکوم