دانلود رایگان آهنگ محمد میرزاده فاصله

دانلود رایگان آهنگ محمد میرزاده فاصله

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد میرزاده به نام فاصله

متن ترانه محمد میرزاده فاصله

امشبم جاده رو با بعض تماشا میکنم با غم دوری تو
این تو مدارا میکنم اینج داری که یزد دنیای ما دست میکشه
شاید هم تقدیرمون عشق رو به بمبست میکشه
عشقی ندارم که تو هم میپوسی تو این فاصله
مثل قایقی شکسته که یه عمره تو گله
اروزو کنه فاصله بانی دل سردی نشه تا که دیونه تو دچار شب گردی نشه
با این که تا مرز جونون تنهایی من رو میبره اما خیال عشق تو از سر من نمی پره
به هرمت اون قسمی که عشق رو تظمین میکرد
داوم بیار تا ابد از عشق پاکم بر نگرد
شک ندارم تو هم می پوسی تو این فاطه
مثل قایقی شکسته که یه عمره تو گله
اروزو کنه فاصله بانی دل سردی نشه تا که دیونه تو دچار شب گردی نشه

امشبم جاده رو با بعض تماشا میکنم با غم دوری تو
این تو مدارا میکنم اینج داری که یزد دنیای ما دست میکشه
شاید هم تقدیرمون عشق رو به بمبست میکشه
عشقی ندارم که تو هم میپوسی تو این فاصله
مثل قایقی شکسته که یه عمره تو گله
اروزو کنه فاصله بانی دل سردی نشه تا که دیونه تو دچار شب گردی نشه
با این که تا مرز جونون تنهایی من رو میبره اما خیال عشق تو از سر من نمی پره
به هرمت اون قسمی که عشق رو تظمین میکرد
داوم بیار تا ابد از عشق پاکم بر نگرد
شک ندارم تو هم می پوسی تو این فاطه
مثل قایقی شکسته که یه عمره تو گله
اروزو کنه فاصله بانی دل سردی نشه تا که دیونه تو دچار شب گردی نشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد میرزاده فاصله

بنام

دانلود آهنگ جدید محمد میرزاده به نام فاصله

متن ترانه محمد میرزاده فاصله

امشبم جاده رو با بعض تماشا میکنم با غم دوری تو
این تو مدارا میکنم اینج داری که یزد دنیای ما دست میکشه
شاید هم تقدیرمون عشق رو به بمبست میکشه
عشقی ندارم که تو هم میپوسی تو این فاصله
مثل قایقی شکسته که یه عمره تو گله
اروزو کنه فاصله بانی دل سردی نشه تا که دیونه تو دچار شب گردی نشه
با این که تا مرز جونون تنهایی من رو میبره اما خیال عشق تو از سر من نمی پره
به هرمت اون قسمی که عشق رو تظمین میکرد
داوم بیار تا ابد از عشق پاکم بر نگرد
شک ندارم تو هم می پوسی تو این فاطه
مثل قایقی شکسته که یه عمره تو گله
اروزو کنه فاصله بانی دل سردی نشه تا که دیونه تو دچار شب گردی نشه

امشبم جاده رو با بعض تماشا میکنم با غم دوری تو
این تو مدارا میکنم اینج داری که یزد دنیای ما دست میکشه
شاید هم تقدیرمون عشق رو به بمبست میکشه
عشقی ندارم که تو هم میپوسی تو این فاصله
مثل قایقی شکسته که یه عمره تو گله
اروزو کنه فاصله بانی دل سردی نشه تا که دیونه تو دچار شب گردی نشه
با این که تا مرز جونون تنهایی من رو میبره اما خیال عشق تو از سر من نمی پره
به هرمت اون قسمی که عشق رو تظمین میکرد
داوم بیار تا ابد از عشق پاکم بر نگرد
شک ندارم تو هم می پوسی تو این فاطه
مثل قایقی شکسته که یه عمره تو گله
اروزو کنه فاصله بانی دل سردی نشه تا که دیونه تو دچار شب گردی نشه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمد میرزاده فاصله