دانلود رایگان آهنگ محمود رحمانی خیلی وقته

دانلود رایگان آهنگ محمود رحمانی خیلی وقته

بنام

دانلود آهنگ جدید محمود رحمانی به نام خیلی وقته

متن ترانه محمود رحمانی خیلی وقته

 

خیلی وقته که دوباره دل هواتو کرده تو نبودنت
خیلی وقته که صدای عشق صدام نکرده بعد رفتنت
خیلی وقته که دلم گرفته و نمونده جایی که برم
اینهمه غمو خودت بگو کجا بزارم و کجا برم
تو رفتیو دل هوای گریه کردن رو داره
نبودی که ببینی دل چه بیقراره
من بی پناهم اسیر لحظه های این انتظارم
هنوز به راه رفتنت چشم به راهم که شاید دوباره سهمم بشی
تو بودی و من دلم چه خوش بود تمام دنیا به اسم من بود
برام یه خواب بود ازم جدا شی خیال اینکه یه روز نباشی
تو رفتیو دل هوای گریه کردن رو داره
نبودی که ببینی دل چه بیقراره
من بی پناهم اسیر لحظه های این انتظارم
هنوز به راه رفتنت چشم به راهم که شاید دوباره سهمم بشی

 

خیلی وقته که دوباره دل هواتو کرده تو نبودنت
خیلی وقته که صدای عشق صدام نکرده بعد رفتنت
خیلی وقته که دلم گرفته و نمونده جایی که برم
اینهمه غمو خودت بگو کجا بزارم و کجا برم
تو رفتیو دل هوای گریه کردن رو داره
نبودی که ببینی دل چه بیقراره
من بی پناهم اسیر لحظه های این انتظارم
هنوز به راه رفتنت چشم به راهم که شاید دوباره سهمم بشی
تو بودی و من دلم چه خوش بود تمام دنیا به اسم من بود
برام یه خواب بود ازم جدا شی خیال اینکه یه روز نباشی
تو رفتیو دل هوای گریه کردن رو داره
نبودی که ببینی دل چه بیقراره
من بی پناهم اسیر لحظه های این انتظارم
هنوز به راه رفتنت چشم به راهم که شاید دوباره سهمم بشی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمود رحمانی خیلی وقته

بنام

دانلود آهنگ جدید محمود رحمانی به نام خیلی وقته

متن ترانه محمود رحمانی خیلی وقته

 

خیلی وقته که دوباره دل هواتو کرده تو نبودنت
خیلی وقته که صدای عشق صدام نکرده بعد رفتنت
خیلی وقته که دلم گرفته و نمونده جایی که برم
اینهمه غمو خودت بگو کجا بزارم و کجا برم
تو رفتیو دل هوای گریه کردن رو داره
نبودی که ببینی دل چه بیقراره
من بی پناهم اسیر لحظه های این انتظارم
هنوز به راه رفتنت چشم به راهم که شاید دوباره سهمم بشی
تو بودی و من دلم چه خوش بود تمام دنیا به اسم من بود
برام یه خواب بود ازم جدا شی خیال اینکه یه روز نباشی
تو رفتیو دل هوای گریه کردن رو داره
نبودی که ببینی دل چه بیقراره
من بی پناهم اسیر لحظه های این انتظارم
هنوز به راه رفتنت چشم به راهم که شاید دوباره سهمم بشی

 

خیلی وقته که دوباره دل هواتو کرده تو نبودنت
خیلی وقته که صدای عشق صدام نکرده بعد رفتنت
خیلی وقته که دلم گرفته و نمونده جایی که برم
اینهمه غمو خودت بگو کجا بزارم و کجا برم
تو رفتیو دل هوای گریه کردن رو داره
نبودی که ببینی دل چه بیقراره
من بی پناهم اسیر لحظه های این انتظارم
هنوز به راه رفتنت چشم به راهم که شاید دوباره سهمم بشی
تو بودی و من دلم چه خوش بود تمام دنیا به اسم من بود
برام یه خواب بود ازم جدا شی خیال اینکه یه روز نباشی
تو رفتیو دل هوای گریه کردن رو داره
نبودی که ببینی دل چه بیقراره
من بی پناهم اسیر لحظه های این انتظارم
هنوز به راه رفتنت چشم به راهم که شاید دوباره سهمم بشی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ محمود رحمانی خیلی وقته