دانلود رایگان آهنگ مرتضی مران آرومه جونم

دانلود رایگان آهنگ مرتضی مران آرومه جونم

بنام

 

بنام

امشبم حالم بغض و عذاب
یه جای خال قرص و خواب
زندگیم بودی داغون ندارم
من به تنهایی بی تو دچارم
بدجور شکستم حالمو دیدی
دیدی اما به اون فکر
نرسیدی
ازمنو قلبم فاصله هاست و
به جای من میسازه دنیامو
هنوزم اسم تو اروم جونمو
حس تو اسم تو یه نفس
واسه من خودمو عشقمه
برام
………….
امشبم حالم بغض و عذاب
یه جای خال قرص و خواب
زندگیم بودی داغون ندارم
من به تنهایی بی تو دچارم
بدجور شکستم حالمو دیدی
دیدی اما به اون فکر
نرسیدی
ازمنو قلبم فاصله هاست و
به جای من میسازه دنیامو
هنوزم اسم تو اروم جونمو
حس تو اسم تو یه نفس
واسه من خودمو عشقمه
برام

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی مران آرومه جونم

بنام

 

بنام

امشبم حالم بغض و عذاب
یه جای خال قرص و خواب
زندگیم بودی داغون ندارم
من به تنهایی بی تو دچارم
بدجور شکستم حالمو دیدی
دیدی اما به اون فکر
نرسیدی
ازمنو قلبم فاصله هاست و
به جای من میسازه دنیامو
هنوزم اسم تو اروم جونمو
حس تو اسم تو یه نفس
واسه من خودمو عشقمه
برام
………….
امشبم حالم بغض و عذاب
یه جای خال قرص و خواب
زندگیم بودی داغون ندارم
من به تنهایی بی تو دچارم
بدجور شکستم حالمو دیدی
دیدی اما به اون فکر
نرسیدی
ازمنو قلبم فاصله هاست و
به جای من میسازه دنیامو
هنوزم اسم تو اروم جونمو
حس تو اسم تو یه نفس
واسه من خودمو عشقمه
برام

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مرتضی مران آرومه جونم

شبکه خانگی