دانلود رایگان آهنگ مسعود حسنعلی کجایی

دانلود رایگان آهنگ مسعود حسنعلی کجایی

بنام

آهنگساز: پویان اعتصامی

دانلود آهنگ جدید مسعود حسنعلی به نام کجایی

متن ترانه مسعود حسنعلی کجایی

کجایی باور بودن که هر لحظه پیت گشتم
تو هرجا که بری من هم همین جا منتظر هستم
همین جا بود که دستاتو جدا کردی از این دستم
منم آهسته با گریه فقط پلکامو می بستم
حالا دوری منم مثل کسی که یه زخمی خورده
نیای روزی بگن مردم که عشقش منتظر مرده
تمام آرزوم گم شد تو دستای یخ و سردت
یه چیزی مثل جادو بود تو رو از پیش من بردت
کجایی همزبون من،من از دوریت می ترسم
از این دنیا بدون تو نمیدونی چقد خستم

کجایی باور بودن که هر لحظه پیت گشتم
تو هرجا که بری من هم همین جا منتظر هستم
همین جا بود که دستاتو جدا کردی از این دستم
منم آهسته با گریه فقط پلکامو می بستم
حالا دوری منم مثل کسی که یه زخمی خورده
نیای روزی بگن مردم که عشقش منتظر مرده
تمام آرزوم گم شد تو دستای یخ و سردت
یه چیزی مثل جادو بود تو رو از پیش من بردت
کجایی همزبون من،من از دوریت می ترسم
از این دنیا بدون تو نمیدونی چقد خستم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مسعود حسنعلی کجایی

بنام

آهنگساز: پویان اعتصامی

دانلود آهنگ جدید مسعود حسنعلی به نام کجایی

متن ترانه مسعود حسنعلی کجایی

کجایی باور بودن که هر لحظه پیت گشتم
تو هرجا که بری من هم همین جا منتظر هستم
همین جا بود که دستاتو جدا کردی از این دستم
منم آهسته با گریه فقط پلکامو می بستم
حالا دوری منم مثل کسی که یه زخمی خورده
نیای روزی بگن مردم که عشقش منتظر مرده
تمام آرزوم گم شد تو دستای یخ و سردت
یه چیزی مثل جادو بود تو رو از پیش من بردت
کجایی همزبون من،من از دوریت می ترسم
از این دنیا بدون تو نمیدونی چقد خستم

کجایی باور بودن که هر لحظه پیت گشتم
تو هرجا که بری من هم همین جا منتظر هستم
همین جا بود که دستاتو جدا کردی از این دستم
منم آهسته با گریه فقط پلکامو می بستم
حالا دوری منم مثل کسی که یه زخمی خورده
نیای روزی بگن مردم که عشقش منتظر مرده
تمام آرزوم گم شد تو دستای یخ و سردت
یه چیزی مثل جادو بود تو رو از پیش من بردت
کجایی همزبون من،من از دوریت می ترسم
از این دنیا بدون تو نمیدونی چقد خستم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مسعود حسنعلی کجایی