دانلود رایگان آهنگ مهدی بابایی و مصطفی نوروزی حس مشترک

دانلود رایگان آهنگ مهدی بابایی و مصطفی نوروزی حس مشترک

و بنام

&

ترانه : مجید احمدی ، تنظیم : مهدی بابایی

دانلود آهنگ جدید مهدی بابایی و مصطفی نوروزی به نام حس مشترک

 

بیا با من یکی شو
آرومم کن دوباره
تا یکم باورم شه
که خوشبختی قراره
تو دنیام پا بذاره !

بیا از من جدا کن
همه دلشوره هامو
بازم مثل گذشته
زندگی کن باهامو
بگو داری هوامو !

دیگه دل تو دلم نیست
که تو باشی کنارم
آخه بی حد و مرزه
به تو حسی که دارم

بیا بازم با حرفات
حالمو زیر و رو کن
هرچی که خواستی میشه
تو فقط آرزو کن !

پیش تو گیره قلبم
از حالا تا همیشه
ببین لحظه به لحظه
به تو وابسته میشه
عشق تو زندگیشه !

به هوای تو زندم
به تو بنده نفسهام
فقط از رو علاقس
همه دیوونگی هام
من فقط تو رو می خوام !

دیگه دل تو دلم نیست
که تو باشی کنارم
آخه بی حد و مرزه
به تو حسی که دارم

بیا بازم با حرفات
حالمو زیر و رو کن
هرچی که خواستی میشه
تو فقط آرزو کن !

بیا با من یکی شو
آرومم کن دوباره
تا یکم باورم شه
که خوشبختی قراره
تو دنیام پا بذاره !

بیا از من جدا کن
همه دلشوره هامو
بازم مثل گذشته
زندگی کن باهامو
بگو داری هوامو !

دیگه دل تو دلم نیست
که تو باشی کنارم
آخه بی حد و مرزه
به تو حسی که دارم

بیا بازم با حرفات
حالمو زیر و رو کن
هرچی که خواستی میشه
تو فقط آرزو کن !

پیش تو گیره قلبم
از حالا تا همیشه
ببین لحظه به لحظه
به تو وابسته میشه
عشق تو زندگیشه !

به هوای تو زندم
به تو بنده نفسهام
فقط از رو علاقس
همه دیوونگی هام
من فقط تو رو می خوام !

دیگه دل تو دلم نیست
که تو باشی کنارم
آخه بی حد و مرزه
به تو حسی که دارم

بیا بازم با حرفات
حالمو زیر و رو کن
هرچی که خواستی میشه
تو فقط آرزو کن !

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی بابایی و مصطفی نوروزی حس مشترک

و بنام

&

ترانه : مجید احمدی ، تنظیم : مهدی بابایی

دانلود آهنگ جدید مهدی بابایی و مصطفی نوروزی به نام حس مشترک

 

بیا با من یکی شو
آرومم کن دوباره
تا یکم باورم شه
که خوشبختی قراره
تو دنیام پا بذاره !

بیا از من جدا کن
همه دلشوره هامو
بازم مثل گذشته
زندگی کن باهامو
بگو داری هوامو !

دیگه دل تو دلم نیست
که تو باشی کنارم
آخه بی حد و مرزه
به تو حسی که دارم

بیا بازم با حرفات
حالمو زیر و رو کن
هرچی که خواستی میشه
تو فقط آرزو کن !

پیش تو گیره قلبم
از حالا تا همیشه
ببین لحظه به لحظه
به تو وابسته میشه
عشق تو زندگیشه !

به هوای تو زندم
به تو بنده نفسهام
فقط از رو علاقس
همه دیوونگی هام
من فقط تو رو می خوام !

دیگه دل تو دلم نیست
که تو باشی کنارم
آخه بی حد و مرزه
به تو حسی که دارم

بیا بازم با حرفات
حالمو زیر و رو کن
هرچی که خواستی میشه
تو فقط آرزو کن !

بیا با من یکی شو
آرومم کن دوباره
تا یکم باورم شه
که خوشبختی قراره
تو دنیام پا بذاره !

بیا از من جدا کن
همه دلشوره هامو
بازم مثل گذشته
زندگی کن باهامو
بگو داری هوامو !

دیگه دل تو دلم نیست
که تو باشی کنارم
آخه بی حد و مرزه
به تو حسی که دارم

بیا بازم با حرفات
حالمو زیر و رو کن
هرچی که خواستی میشه
تو فقط آرزو کن !

پیش تو گیره قلبم
از حالا تا همیشه
ببین لحظه به لحظه
به تو وابسته میشه
عشق تو زندگیشه !

به هوای تو زندم
به تو بنده نفسهام
فقط از رو علاقس
همه دیوونگی هام
من فقط تو رو می خوام !

دیگه دل تو دلم نیست
که تو باشی کنارم
آخه بی حد و مرزه
به تو حسی که دارم

بیا بازم با حرفات
حالمو زیر و رو کن
هرچی که خواستی میشه
تو فقط آرزو کن !

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی بابایی و مصطفی نوروزی حس مشترک