دانلود رایگان آهنگ مهدی شهبازی زندگیمو دادی به باد

دانلود رایگان آهنگ مهدی شهبازی زندگیمو دادی به باد

بنام

آهنگ : پویا میلانی

دانلود آهنگ جدید مهدی شهبازی به نام زندگیمو دادی به باد

 

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی شهبازی زندگیمو دادی به باد

بنام

آهنگ : پویا میلانی

دانلود آهنگ جدید مهدی شهبازی به نام زندگیمو دادی به باد

 

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

چقدر غم نبودنت تو این روزا سخته واسم

نیستی ببینی عشق من چقدر واست دلواپسم

من از تو مینویسم . چقدر باید نا مهربون درد

جدایی بککشم فدای اون رنگ چشات بزار بیام تو خلوتت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهدی شهبازی زندگیمو دادی به باد