دانلود رایگان آهنگ مهرزاد اصفهان پور آوار

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد اصفهان پور آوار

بنام


ترانه : نسیم ناظمی – آهنگ : مهرزاد اصفهان پور

دانلود آهنگ جدید مهرزاد اصفهان پور به نام آوار

متن ترانه مهرزاد اصفهان پور آوار

عجب ضربه ای خوردم از رفتنت

به هرکس سپردم واسه گشتنت

چه کارا نکردم که برگردی و

چه راها نرفتم واسه دیدنت

چه حرفا تو دلم مونده بود

که عشق منو از دلت رونده بود

همون لحظه که دیدی وابستتم

چشات انگاری دستمو خونده بود

حالا هی سوال و جوابا

دیگه های و هوی همه آدما

حالا طعنه و نیش و حرفای زور

چه ناجور ازم دل بریدی نگو

غم رفتنت مثل راز مگو

که از توی دستام دوتا دست تو

مثل برگ گل ساده چیدی نگو

+ + + + + + + + +  +

عجب ضربه ای خوردم از رفتنت

به هرکس سپردم واسه گشتنت

چه کارا نکردم که برگردی و

چه راها نرفتم واسه دیدنت

چه حرفا تو دلم مونده بود

که عشق منو از دلت رونده بود

همون لحظه که دیدی وابستتم

چشات انگاری دستمو خونده بود

حالا هی سوال و جوابا

دیگه های و هوی همه آدما

حالا طعنه و نیش و حرفای زور

چه ناجور ازم دل بریدی نگو

غم رفتنت مثل راز مگو

که از توی دستام دوتا دست تو

مثل برگ گل ساده چیدی نگو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد اصفهان پور آوار

بنام


ترانه : نسیم ناظمی – آهنگ : مهرزاد اصفهان پور

دانلود آهنگ جدید مهرزاد اصفهان پور به نام آوار

متن ترانه مهرزاد اصفهان پور آوار

عجب ضربه ای خوردم از رفتنت

به هرکس سپردم واسه گشتنت

چه کارا نکردم که برگردی و

چه راها نرفتم واسه دیدنت

چه حرفا تو دلم مونده بود

که عشق منو از دلت رونده بود

همون لحظه که دیدی وابستتم

چشات انگاری دستمو خونده بود

حالا هی سوال و جوابا

دیگه های و هوی همه آدما

حالا طعنه و نیش و حرفای زور

چه ناجور ازم دل بریدی نگو

غم رفتنت مثل راز مگو

که از توی دستام دوتا دست تو

مثل برگ گل ساده چیدی نگو

+ + + + + + + + +  +

عجب ضربه ای خوردم از رفتنت

به هرکس سپردم واسه گشتنت

چه کارا نکردم که برگردی و

چه راها نرفتم واسه دیدنت

چه حرفا تو دلم مونده بود

که عشق منو از دلت رونده بود

همون لحظه که دیدی وابستتم

چشات انگاری دستمو خونده بود

حالا هی سوال و جوابا

دیگه های و هوی همه آدما

حالا طعنه و نیش و حرفای زور

چه ناجور ازم دل بریدی نگو

غم رفتنت مثل راز مگو

که از توی دستام دوتا دست تو

مثل برگ گل ساده چیدی نگو

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ مهرزاد اصفهان پور آوار