دانلود رایگان آهنگ میثم حقی اشتباه

دانلود رایگان آهنگ میثم حقی اشتباه

بنام

دانلود آهنگ جدید میثم حقی به نام اشتباه

متن ترانه میثم حقی اشتباه

جادوی چشم تو رو هیچکی نداشت
سرنوشت بیمون جدایی گذاشت
انگاری تو فال هم نبودیمو
میخواستیم باشیمو تقدیر نمیذاشت
بیمون قاصله انداخت زمونه
ولی این دل سر حرفش میمونه
چرا احساس بده منو کسی
از تو چشم خیس من نمیخونه
دل بردی دل دادم
نرفتی از یادم من میخوامت اما
قلبت نمیخوادم نرسید فریادم
به گوشت نشنیدی رفتی از راه دور
قلبمو پس میدی من اون کسی که باخت با هر نگاه
کسی که باهاته تا آخر راه
کسی که میدونه عشق یک اشتباست
ولی باز دلبسته شد به اشتباش
نمیری از ذهن من یک لحظه هم
ولی میدونم نمیرسیم بهم
اینو میدونم مجنون میمونم
خیالت کافیه واسه ی دلم
دل بردی دل دادم
نرفتی از یادم من میخوامت اما
قلبت نمیخوادم نرسید فریادم
به گوشت نشنیدی رفتی از راه دور
قلبمو پس میدی

+ + + + + + + + +

جادوی چشم تو رو هیچکی نداشت
سرنوشت بیمون جدایی گذاشت
انگاری تو فال هم نبودیمو
میخواستیم باشیمو تقدیر نمیذاشت
بیمون قاصله انداخت زمونه
ولی این دل سر حرفش میمونه
چرا احساس بده منو کسی
از تو چشم خیس من نمیخونه
دل بردی دل دادم
نرفتی از یادم من میخوامت اما
قلبت نمیخوادم نرسید فریادم
به گوشت نشنیدی رفتی از راه دور
قلبمو پس میدی من اون کسی که باخت با هر نگاه
کسی که باهاته تا آخر راه
کسی که میدونه عشق یک اشتباست
ولی باز دلبسته شد به اشتباش
نمیری از ذهن من یک لحظه هم
ولی میدونم نمیرسیم بهم
اینو میدونم مجنون میمونم
خیالت کافیه واسه ی دلم
دل بردی دل دادم
نرفتی از یادم من میخوامت اما
قلبت نمیخوادم نرسید فریادم
به گوشت نشنیدی رفتی از راه دور
قلبمو پس میدی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میثم حقی اشتباه

بنام

دانلود آهنگ جدید میثم حقی به نام اشتباه

متن ترانه میثم حقی اشتباه

جادوی چشم تو رو هیچکی نداشت
سرنوشت بیمون جدایی گذاشت
انگاری تو فال هم نبودیمو
میخواستیم باشیمو تقدیر نمیذاشت
بیمون قاصله انداخت زمونه
ولی این دل سر حرفش میمونه
چرا احساس بده منو کسی
از تو چشم خیس من نمیخونه
دل بردی دل دادم
نرفتی از یادم من میخوامت اما
قلبت نمیخوادم نرسید فریادم
به گوشت نشنیدی رفتی از راه دور
قلبمو پس میدی من اون کسی که باخت با هر نگاه
کسی که باهاته تا آخر راه
کسی که میدونه عشق یک اشتباست
ولی باز دلبسته شد به اشتباش
نمیری از ذهن من یک لحظه هم
ولی میدونم نمیرسیم بهم
اینو میدونم مجنون میمونم
خیالت کافیه واسه ی دلم
دل بردی دل دادم
نرفتی از یادم من میخوامت اما
قلبت نمیخوادم نرسید فریادم
به گوشت نشنیدی رفتی از راه دور
قلبمو پس میدی

+ + + + + + + + +

جادوی چشم تو رو هیچکی نداشت
سرنوشت بیمون جدایی گذاشت
انگاری تو فال هم نبودیمو
میخواستیم باشیمو تقدیر نمیذاشت
بیمون قاصله انداخت زمونه
ولی این دل سر حرفش میمونه
چرا احساس بده منو کسی
از تو چشم خیس من نمیخونه
دل بردی دل دادم
نرفتی از یادم من میخوامت اما
قلبت نمیخوادم نرسید فریادم
به گوشت نشنیدی رفتی از راه دور
قلبمو پس میدی من اون کسی که باخت با هر نگاه
کسی که باهاته تا آخر راه
کسی که میدونه عشق یک اشتباست
ولی باز دلبسته شد به اشتباش
نمیری از ذهن من یک لحظه هم
ولی میدونم نمیرسیم بهم
اینو میدونم مجنون میمونم
خیالت کافیه واسه ی دلم
دل بردی دل دادم
نرفتی از یادم من میخوامت اما
قلبت نمیخوادم نرسید فریادم
به گوشت نشنیدی رفتی از راه دور
قلبمو پس میدی

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ میثم حقی اشتباه