دانلود رایگان آهنگ نائب بارون می باره

دانلود رایگان آهنگ نائب بارون می باره

بنام

آهنگ ساز و تنظیم کننده : نادر طاهری

 

دانلود آهنگ جدید نائب بنام بارون می باره

 

 

 

بارون می باره دوباره

تو رو به یاد من میاره

با حس تو دارم بهانه

من مینویسم این ترانه

تصویر لبخندت همیشه

تو ذهن من مرور میشه

با یاد تو دیونه میشم

حس میکنم برگشتی پیشم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نائب بارون می باره

بنام

آهنگ ساز و تنظیم کننده : نادر طاهری

 

دانلود آهنگ جدید نائب بنام بارون می باره

 

 

 

بارون می باره دوباره

تو رو به یاد من میاره

با حس تو دارم بهانه

من مینویسم این ترانه

تصویر لبخندت همیشه

تو ذهن من مرور میشه

با یاد تو دیونه میشم

حس میکنم برگشتی پیشم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نائب بارون می باره

سپهر نیوز