دانلود رایگان آهنگ ناخدا حیدری شُر شُر ناودون

دانلود رایگان آهنگ ناخدا حیدری شُر شُر ناودون

بنام

ترانه سرا : علی عرض پیما – تنظیم آهنگ، میکس و مسترینگ : سهراب دادمهر
نوازنده نی انبان : علی گودرزی – طراح کاور : امیر حسین بقالیان

دانلود آهنگ جدید ناخدا حیدری به نام شُر شُر ناودون

متن ترانه ناخدا حیدری شُر شُر ناودون

 

شُر شُرِ ناودون

ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته

جاشوها تو لنج سوارن همگی
واسه صید گرگورا بستن جملگی
بگو برگردن عزیزُم ناخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا

ناخدا شرشر ناودونُو ببین
ماشالا اُووِ فراوونُو ببین
تو نرو به این سفر هوا پسه
فردا هم روز خداست رزق میرسه

تو بری میمیرُم از غصه عزیز
دل دریا میشکنه ،میشُم مریض
زیر بارون بارِ این لنجو نچین
بشین اینجا سفره ی عشقو بچین

 

شُر شُرِ ناودون

ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته

جاشوها تو لنج سوارن همگی
واسه صید گرگورا بستن جملگی
بگو برگردن عزیزُم ناخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا

ناخدا شرشر ناودونُو ببین
ماشالا اُووِ فراوونُو ببین
تو نرو به این سفر هوا پسه
فردا هم روز خداست رزق میرسه

تو بری میمیرُم از غصه عزیز
دل دریا میشکنه ،میشُم مریض
زیر بارون بارِ این لنجو نچین
بشین اینجا سفره ی عشقو بچین

 

شُر شُرِ ناودون

ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته

جاشوها تو لنج سوارن همگی
واسه صید گرگورا بستن جملگی
بگو برگردن عزیزُم ناخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا

ناخدا شرشر ناودونُو ببین
ماشالا اُووِ فراوونُو ببین
تو نرو به این سفر هوا پسه
فردا هم روز خداست رزق میرسه

تو بری میمیرُم از غصه عزیز
دل دریا میشکنه ،میشُم مریض
زیر بارون بارِ این لنجو نچین
بشین اینجا سفره ی عشقو بچین

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ناخدا حیدری شُر شُر ناودون

بنام

ترانه سرا : علی عرض پیما – تنظیم آهنگ، میکس و مسترینگ : سهراب دادمهر
نوازنده نی انبان : علی گودرزی – طراح کاور : امیر حسین بقالیان

دانلود آهنگ جدید ناخدا حیدری به نام شُر شُر ناودون

متن ترانه ناخدا حیدری شُر شُر ناودون

 

شُر شُرِ ناودون

ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته

جاشوها تو لنج سوارن همگی
واسه صید گرگورا بستن جملگی
بگو برگردن عزیزُم ناخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا

ناخدا شرشر ناودونُو ببین
ماشالا اُووِ فراوونُو ببین
تو نرو به این سفر هوا پسه
فردا هم روز خداست رزق میرسه

تو بری میمیرُم از غصه عزیز
دل دریا میشکنه ،میشُم مریض
زیر بارون بارِ این لنجو نچین
بشین اینجا سفره ی عشقو بچین

 

شُر شُرِ ناودون

ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته

جاشوها تو لنج سوارن همگی
واسه صید گرگورا بستن جملگی
بگو برگردن عزیزُم ناخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا

ناخدا شرشر ناودونُو ببین
ماشالا اُووِ فراوونُو ببین
تو نرو به این سفر هوا پسه
فردا هم روز خداست رزق میرسه

تو بری میمیرُم از غصه عزیز
دل دریا میشکنه ،میشُم مریض
زیر بارون بارِ این لنجو نچین
بشین اینجا سفره ی عشقو بچین

 

شُر شُرِ ناودون

ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عشقُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته
ناخدا عزیز، حرفُم یادته

جاشوها تو لنج سوارن همگی
واسه صید گرگورا بستن جملگی
بگو برگردن عزیزُم ناخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا
بی تو این زندگی هیچه بخدا

ناخدا شرشر ناودونُو ببین
ماشالا اُووِ فراوونُو ببین
تو نرو به این سفر هوا پسه
فردا هم روز خداست رزق میرسه

تو بری میمیرُم از غصه عزیز
دل دریا میشکنه ،میشُم مریض
زیر بارون بارِ این لنجو نچین
بشین اینجا سفره ی عشقو بچین

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ناخدا حیدری شُر شُر ناودون