دانلود رایگان آهنگ نوید ترکان و محمد احمدی بارون

دانلود رایگان آهنگ نوید ترکان و محمد احمدی بارون

بنام


ترانه : فرید عزیزی – آهنگ رضا رهبران – تنظیم : رضا رهبران

دانلود آهنگ جدید نوید ترکان و محمد احمدی به نام بارون

متن ترانه نوید ترکان و محمد احمدی بارون

مردی از جنس بهارم قلب من پاییزه سرده

حتی وقتی که میخندم توی قلبم پره درده

پسر ماه غرورم دلمو کسی نبرده

پسر مغرور تنها که واسه کسی نمرده

ولی من عاشق اینم که یه روز نم نم بارون

دست عشم رو بگیرم ببرم توی خیابون

بارون چه بی هدف میباره رو زمین

هر لحظه تو خودم زندونیم ببین

یه بغض بی صدا همیشه با منه

کنار من ولی قدم نمیزنه

کنار من هنوز یجای خالیه

کسی که عشقمه همین حوالیه

بارون چه بی هدف میباره رو زمین

هر لحظه تو خودم زندونیم ببین

یه بغض بی صدا همیشه با منه

کنار من ولی قدم نمیزنه

کنار من هنوز یجای خالیه

کسی که عشقمه همین حوالیه

مردی از جنس بهارم قلب من پاییزه سرده

حتی وقتی که میخندم توی قلبم پره درده

پسر ماه غرورم دلمو کسی نبرده

پسر مغرور تنها که واسه کسی نمرده

ولی من عاشق اینم که یه روز نم نم بارون

دست عشم رو بگیرم ببرم توی خیابون

بارون چه بی هدف میباره رو زمین

هر لحظه تو خودم زندونیم ببین

یه بغض بی صدا همیشه با منه

کنار من ولی قدم نمیزنه

کنار من هنوز یجای خالیه

کسی که عشقمه همین حوالیه

بارون چه بی هدف میباره رو زمین

هر لحظه تو خودم زندونیم ببین

یه بغض بی صدا همیشه با منه

کنار من ولی قدم نمیزنه

کنار من هنوز یجای خالیه

کسی که عشقمه همین حوالیه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نوید ترکان و محمد احمدی بارون

بنام


ترانه : فرید عزیزی – آهنگ رضا رهبران – تنظیم : رضا رهبران

دانلود آهنگ جدید نوید ترکان و محمد احمدی به نام بارون

متن ترانه نوید ترکان و محمد احمدی بارون

مردی از جنس بهارم قلب من پاییزه سرده

حتی وقتی که میخندم توی قلبم پره درده

پسر ماه غرورم دلمو کسی نبرده

پسر مغرور تنها که واسه کسی نمرده

ولی من عاشق اینم که یه روز نم نم بارون

دست عشم رو بگیرم ببرم توی خیابون

بارون چه بی هدف میباره رو زمین

هر لحظه تو خودم زندونیم ببین

یه بغض بی صدا همیشه با منه

کنار من ولی قدم نمیزنه

کنار من هنوز یجای خالیه

کسی که عشقمه همین حوالیه

بارون چه بی هدف میباره رو زمین

هر لحظه تو خودم زندونیم ببین

یه بغض بی صدا همیشه با منه

کنار من ولی قدم نمیزنه

کنار من هنوز یجای خالیه

کسی که عشقمه همین حوالیه

مردی از جنس بهارم قلب من پاییزه سرده

حتی وقتی که میخندم توی قلبم پره درده

پسر ماه غرورم دلمو کسی نبرده

پسر مغرور تنها که واسه کسی نمرده

ولی من عاشق اینم که یه روز نم نم بارون

دست عشم رو بگیرم ببرم توی خیابون

بارون چه بی هدف میباره رو زمین

هر لحظه تو خودم زندونیم ببین

یه بغض بی صدا همیشه با منه

کنار من ولی قدم نمیزنه

کنار من هنوز یجای خالیه

کسی که عشقمه همین حوالیه

بارون چه بی هدف میباره رو زمین

هر لحظه تو خودم زندونیم ببین

یه بغض بی صدا همیشه با منه

کنار من ولی قدم نمیزنه

کنار من هنوز یجای خالیه

کسی که عشقمه همین حوالیه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ نوید ترکان و محمد احمدی بارون