دانلود رایگان آهنگ هادی دهپرور قشنگ ترین لحظه

دانلود رایگان آهنگ هادی دهپرور قشنگ ترین لحظه

بنام

دانلود آهنگ جدید هادی دهپرور به نام قشنگ ترین لحظه

متن ترانه هادی دهپرور قشنگ ترین لحظه

تو رو دوس دارم و این قشنگ ترین لحظمه
از همین که با من تو عاشقی این همه
تو رو دوس دارمو این برام یه دنیا خوبه
بزار این دل فقط برای تو بکوبه
من مثه یه مهمون همیشه تو فالتم
اگه هر جا بری منم به دنبالتم
تو برام بخند تا منم نگاهت کنم
تو هم عاشق شدی عاشق این حالتم
حالا جونمی هم خونمی درمونی دیونتم
تو ماهمی همراهمی دلخواهمی مجنونتم
میدونم خدامون دوست داره مارو خیلی
عشقه ما تا ابد مجنونه و یه لیلی
اگه مهمون بشی تو خونه ی قلب من
دل من به قصه نداره دیگه میلی
تو رو دوس دارم و این قشنگ ترین لحظمه
از همین که با من تو عاشقی این همه
تو رو دوس دارمو این برام یه دنیا خوبه
بزار این دل فقط برای تو بکوبه
من مثه یه مهمون همیشه تو فالتم
اگه هر جا بری منم به دنبالتم
تو برام بخند تا منم نگاهت کنم
تو هم عاشق شدی عاشق این حالتم
حالا جونمی هم خونمی درمونی دیونتم
تو ماهمی همراهمی دلخواهمی مجنونتم
میدونم خدامون دوست داره مارو خیلی
عشقه ما تا ابد مجنونه و یه لیلی
اگه مهمون بشی تو خونه ی قلب من
دل من به قصه نداره دیگه میلی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ هادی دهپرور قشنگ ترین لحظه

بنام

دانلود آهنگ جدید هادی دهپرور به نام قشنگ ترین لحظه

متن ترانه هادی دهپرور قشنگ ترین لحظه

تو رو دوس دارم و این قشنگ ترین لحظمه
از همین که با من تو عاشقی این همه
تو رو دوس دارمو این برام یه دنیا خوبه
بزار این دل فقط برای تو بکوبه
من مثه یه مهمون همیشه تو فالتم
اگه هر جا بری منم به دنبالتم
تو برام بخند تا منم نگاهت کنم
تو هم عاشق شدی عاشق این حالتم
حالا جونمی هم خونمی درمونی دیونتم
تو ماهمی همراهمی دلخواهمی مجنونتم
میدونم خدامون دوست داره مارو خیلی
عشقه ما تا ابد مجنونه و یه لیلی
اگه مهمون بشی تو خونه ی قلب من
دل من به قصه نداره دیگه میلی
تو رو دوس دارم و این قشنگ ترین لحظمه
از همین که با من تو عاشقی این همه
تو رو دوس دارمو این برام یه دنیا خوبه
بزار این دل فقط برای تو بکوبه
من مثه یه مهمون همیشه تو فالتم
اگه هر جا بری منم به دنبالتم
تو برام بخند تا منم نگاهت کنم
تو هم عاشق شدی عاشق این حالتم
حالا جونمی هم خونمی درمونی دیونتم
تو ماهمی همراهمی دلخواهمی مجنونتم
میدونم خدامون دوست داره مارو خیلی
عشقه ما تا ابد مجنونه و یه لیلی
اگه مهمون بشی تو خونه ی قلب من
دل من به قصه نداره دیگه میلی

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ هادی دهپرور قشنگ ترین لحظه