دانلود رایگان آهنگ همایون علیمرادی آخرین عشق

دانلود رایگان آهنگ همایون علیمرادی آخرین عشق

بنام

ترانه : زاهد تابناک

دانلود آهنگ جدید همایون علیمرادی به نام آخرین عشق

متن ترانه همایون علیمرادی آخرین عشق

 

آخرین عشق تو دل من
عشق تو بود که یادم نمیره
خاطراتت یادگاره
نمیتونه هیچکس بگیره
واژه ی تلخ جدایی
همصدا بوده باتو همیشه
جای زخمی موند رو قلبم
که هیچوقتی ترمیم نمیشه
گلایه هامو به تو میگم
این قصه از اولش اشتباه
تنها شدم با قلبی شکست
رفتیو حسم چقد بی گناه
تردید ندارم ازینکه روزی
شرمنده میشی که نیستی کنارم
عشقت یروزی بی اعتباره
اقرار حرفاتو باور ندارم
آسمونم تنگ قلبش
گریه داره دلش بیقراره
نا نداره اشک چشمام
تا میتونه هر شب میباره
دنیامو هرروز دربر گرفته
سایه ی وحشت بی وفایی
وقتی حست بی ثمر شه
درگیر این غصه هایی
گلایه هامو به تو میگم
این قصه از اولش اشتباه
تنها شدم با قلبی شکست
رفتیو حسم چقد بی گناه
تردید ندارم ازینکه روزی
شرمنده میشی که نیستی کنارم
عشقت یروزی بی اعتباره
اقرار حرفاتو باور ندارم

 

آخرین عشق تو دل من
عشق تو بود که یادم نمیره
خاطراتت یادگاره
نمیتونه هیچکس بگیره
واژه ی تلخ جدایی
همصدا بوده باتو همیشه
جای زخمی موند رو قلبم
که هیچوقتی ترمیم نمیشه
گلایه هامو به تو میگم
این قصه از اولش اشتباه
تنها شدم با قلبی شکست
رفتیو حسم چقد بی گناه
تردید ندارم ازینکه روزی
شرمنده میشی که نیستی کنارم
عشقت یروزی بی اعتباره
اقرار حرفاتو باور ندارم
آسمونم تنگ قلبش
گریه داره دلش بیقراره
نا نداره اشک چشمام
تا میتونه هر شب میباره
دنیامو هرروز دربر گرفته
سایه ی وحشت بی وفایی
وقتی حست بی ثمر شه
درگیر این غصه هایی
گلایه هامو به تو میگم
این قصه از اولش اشتباه
تنها شدم با قلبی شکست
رفتیو حسم چقد بی گناه
تردید ندارم ازینکه روزی
شرمنده میشی که نیستی کنارم
عشقت یروزی بی اعتباره
اقرار حرفاتو باور ندارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ همایون علیمرادی آخرین عشق

بنام

ترانه : زاهد تابناک

دانلود آهنگ جدید همایون علیمرادی به نام آخرین عشق

متن ترانه همایون علیمرادی آخرین عشق

 

آخرین عشق تو دل من
عشق تو بود که یادم نمیره
خاطراتت یادگاره
نمیتونه هیچکس بگیره
واژه ی تلخ جدایی
همصدا بوده باتو همیشه
جای زخمی موند رو قلبم
که هیچوقتی ترمیم نمیشه
گلایه هامو به تو میگم
این قصه از اولش اشتباه
تنها شدم با قلبی شکست
رفتیو حسم چقد بی گناه
تردید ندارم ازینکه روزی
شرمنده میشی که نیستی کنارم
عشقت یروزی بی اعتباره
اقرار حرفاتو باور ندارم
آسمونم تنگ قلبش
گریه داره دلش بیقراره
نا نداره اشک چشمام
تا میتونه هر شب میباره
دنیامو هرروز دربر گرفته
سایه ی وحشت بی وفایی
وقتی حست بی ثمر شه
درگیر این غصه هایی
گلایه هامو به تو میگم
این قصه از اولش اشتباه
تنها شدم با قلبی شکست
رفتیو حسم چقد بی گناه
تردید ندارم ازینکه روزی
شرمنده میشی که نیستی کنارم
عشقت یروزی بی اعتباره
اقرار حرفاتو باور ندارم

 

آخرین عشق تو دل من
عشق تو بود که یادم نمیره
خاطراتت یادگاره
نمیتونه هیچکس بگیره
واژه ی تلخ جدایی
همصدا بوده باتو همیشه
جای زخمی موند رو قلبم
که هیچوقتی ترمیم نمیشه
گلایه هامو به تو میگم
این قصه از اولش اشتباه
تنها شدم با قلبی شکست
رفتیو حسم چقد بی گناه
تردید ندارم ازینکه روزی
شرمنده میشی که نیستی کنارم
عشقت یروزی بی اعتباره
اقرار حرفاتو باور ندارم
آسمونم تنگ قلبش
گریه داره دلش بیقراره
نا نداره اشک چشمام
تا میتونه هر شب میباره
دنیامو هرروز دربر گرفته
سایه ی وحشت بی وفایی
وقتی حست بی ثمر شه
درگیر این غصه هایی
گلایه هامو به تو میگم
این قصه از اولش اشتباه
تنها شدم با قلبی شکست
رفتیو حسم چقد بی گناه
تردید ندارم ازینکه روزی
شرمنده میشی که نیستی کنارم
عشقت یروزی بی اعتباره
اقرار حرفاتو باور ندارم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ همایون علیمرادی آخرین عشق