دانلود رایگان آهنگ وحید جعفری برگرد

دانلود رایگان آهنگ وحید جعفری برگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید وحید جعفری به نام برگرد

متن ترانه وحید جعفری برگرد

روتو ازم بر نگردون بیا غرور و باز بشکون گوش کن به حرف های دل من
این اشتباه من نبوده زمونه خیلی حسوده راه نیومد با دل من
این بازی واسمون باخته دلت منو نشناخته کهع اینجوری بد تا کرد با قلبم
من اینجا منتظر نشستم چشم به جاده ها بستم که دوباره برگردی پیش من
نذار قلبم پرپرت شه چکار کنم باورت شه که تورو دوست دارم عشق من
بی تو دیگه طاقت ندارم از این زندگی بیزارم برگرد تا دیر نشده عشق من

ترانه وحید جعفری برگرد

نگو که اینجا اخر خطه فکر نبودنت هم سخته گوش کن به حرف های دل من
این اشتباه من نبوده زمونه خیلی حسوده راه نیومد با دل من
این بازی واسمون باخته دلت منو نشناخته کهع اینجوری بد تا کرد با قلبم
من اینجا منتظر نشستم چشم به جاده ها بستم که دوباره برگردی پیش من
نذار قلبم پرپرت شه چکار کنم باورت شه که تورو دوست دارم عشق من
بی تو دیگه طاقت ندارم از این زندگی بیزارم برگرد تا دیر نشده عشق من
نگو که اینجا اخر خطه فکر نبودنت هم سخته گوش کن به حرف های دل من
این اشتباه من نبوده زمونه خیلی حسوده راه نیومد با دل من
این بازی واسمون باخته دلت منو نشناخته کهع اینجوری بد تا کرد با قلبم
من اینجا منتظر نشستم چشم به جاده ها بستم که دوباره برگردی پیش من
نذار قلبم پرپرت شه چکار کنم باورت شه که تورو دوست دارم عشق من
بی تو دیگه طاقت ندارم از این زندگی بیزارم برگرد تا دیر نشده عشق من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ وحید جعفری برگرد

بنام

دانلود آهنگ جدید وحید جعفری به نام برگرد

متن ترانه وحید جعفری برگرد

روتو ازم بر نگردون بیا غرور و باز بشکون گوش کن به حرف های دل من
این اشتباه من نبوده زمونه خیلی حسوده راه نیومد با دل من
این بازی واسمون باخته دلت منو نشناخته کهع اینجوری بد تا کرد با قلبم
من اینجا منتظر نشستم چشم به جاده ها بستم که دوباره برگردی پیش من
نذار قلبم پرپرت شه چکار کنم باورت شه که تورو دوست دارم عشق من
بی تو دیگه طاقت ندارم از این زندگی بیزارم برگرد تا دیر نشده عشق من

ترانه وحید جعفری برگرد

نگو که اینجا اخر خطه فکر نبودنت هم سخته گوش کن به حرف های دل من
این اشتباه من نبوده زمونه خیلی حسوده راه نیومد با دل من
این بازی واسمون باخته دلت منو نشناخته کهع اینجوری بد تا کرد با قلبم
من اینجا منتظر نشستم چشم به جاده ها بستم که دوباره برگردی پیش من
نذار قلبم پرپرت شه چکار کنم باورت شه که تورو دوست دارم عشق من
بی تو دیگه طاقت ندارم از این زندگی بیزارم برگرد تا دیر نشده عشق من
نگو که اینجا اخر خطه فکر نبودنت هم سخته گوش کن به حرف های دل من
این اشتباه من نبوده زمونه خیلی حسوده راه نیومد با دل من
این بازی واسمون باخته دلت منو نشناخته کهع اینجوری بد تا کرد با قلبم
من اینجا منتظر نشستم چشم به جاده ها بستم که دوباره برگردی پیش من
نذار قلبم پرپرت شه چکار کنم باورت شه که تورو دوست دارم عشق من
بی تو دیگه طاقت ندارم از این زندگی بیزارم برگرد تا دیر نشده عشق من

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ وحید جعفری برگرد