دانلود رایگان آهنگ وحید ناصح خالو خالو

دانلود رایگان آهنگ وحید ناصح خالو خالو

بنام

تنظیم : منعم نیازی – نی انبان : مصطفی بغلانی

 

دانلود آهنگ جدید وحید ناصح بنام خالو خالو

 

 

خدا کنه امشو بارون نباره باز….

یارم بیاد بندر با ساز و با آواز
براش  هزار  حرف شنفتنی دارم….

یار وفادار همیشه موندنی دارم
خالو خالو یارمو خیلی قشنگه….

خالو خالو تو چشاش یه دنیا رنگه
بی تو ناز کردن یار چه شوخ وشنگه…

تو گویی تو زلف یار کجش  قشنگه

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ وحید ناصح خالو خالو

بنام

تنظیم : منعم نیازی – نی انبان : مصطفی بغلانی

 

دانلود آهنگ جدید وحید ناصح بنام خالو خالو

 

 

خدا کنه امشو بارون نباره باز….

یارم بیاد بندر با ساز و با آواز
براش  هزار  حرف شنفتنی دارم….

یار وفادار همیشه موندنی دارم
خالو خالو یارمو خیلی قشنگه….

خالو خالو تو چشاش یه دنیا رنگه
بی تو ناز کردن یار چه شوخ وشنگه…

تو گویی تو زلف یار کجش  قشنگه

 

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ وحید ناصح خالو خالو

لوکس بلاگ