دانلود رایگان آهنگ پارسا چیلیک و فواد چیلیک لب پرتگاه

دانلود رایگان آهنگ پارسا چیلیک و فواد چیلیک لب پرتگاه

بنام

دانلود آهنگ جدید پارسا چیلیک و فواد چیلیک به نام لب پرتگاه

متن ترانه پارسا چیلیک و فواد چیلیک لب پرتگاه

تو کجای اخر دنیام کجای از همون لحظه که رفتی
بی تو باورم ترک خورد پور خواهش شدم از تو
صبرش از من رفتنش از تو
عشق مگه کار منه اخه کار دل دله
تو بیا دل ببینه منو ساده بده
با بعد تو دیگه کار منه
باز بد تو حال منه

+ + + ++ + + ++ + +

نگو میرم بی تو
بازم منو جای خالیتو
برای هر دومون زوده
بدون که هرکجا میری بازم سهم خودم هستی
برای هر دومون سخته نگو چشماتو روم بستی
عشق مگه کار منه اخه کار دل دله
تو بیا دل ببینه منو ساده بده
با بعد تو دیگه کار منه
باز بد تو حال منه

+ + + + + + + + + + + + +

تو کجای اخر دنیام کجای از همون لحظه که رفتی
بی تو باورم ترک خورد پور خواهش شدم از تو
صبرش از من رفتنش از تو
عشق مگه کار منه اخه کار دل دله
تو بیا دل ببینه منو ساده بده
با بعد تو دیگه کار منه
باز بد تو حال منه

+ + + ++ + + ++ + +

نگو میرم بی تو
بازم منو جای خالیتو
برای هر دومون زوده
بدون که هرکجا میری بازم سهم خودم هستی
برای هر دومون سخته نگو چشماتو روم بستی
عشق مگه کار منه اخه کار دل دله
تو بیا دل ببینه منو ساده بده
با بعد تو دیگه کار منه
باز بد تو حال منه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پارسا چیلیک و فواد چیلیک لب پرتگاه

بنام

دانلود آهنگ جدید پارسا چیلیک و فواد چیلیک به نام لب پرتگاه

متن ترانه پارسا چیلیک و فواد چیلیک لب پرتگاه

تو کجای اخر دنیام کجای از همون لحظه که رفتی
بی تو باورم ترک خورد پور خواهش شدم از تو
صبرش از من رفتنش از تو
عشق مگه کار منه اخه کار دل دله
تو بیا دل ببینه منو ساده بده
با بعد تو دیگه کار منه
باز بد تو حال منه

+ + + ++ + + ++ + +

نگو میرم بی تو
بازم منو جای خالیتو
برای هر دومون زوده
بدون که هرکجا میری بازم سهم خودم هستی
برای هر دومون سخته نگو چشماتو روم بستی
عشق مگه کار منه اخه کار دل دله
تو بیا دل ببینه منو ساده بده
با بعد تو دیگه کار منه
باز بد تو حال منه

+ + + + + + + + + + + + +

تو کجای اخر دنیام کجای از همون لحظه که رفتی
بی تو باورم ترک خورد پور خواهش شدم از تو
صبرش از من رفتنش از تو
عشق مگه کار منه اخه کار دل دله
تو بیا دل ببینه منو ساده بده
با بعد تو دیگه کار منه
باز بد تو حال منه

+ + + ++ + + ++ + +

نگو میرم بی تو
بازم منو جای خالیتو
برای هر دومون زوده
بدون که هرکجا میری بازم سهم خودم هستی
برای هر دومون سخته نگو چشماتو روم بستی
عشق مگه کار منه اخه کار دل دله
تو بیا دل ببینه منو ساده بده
با بعد تو دیگه کار منه
باز بد تو حال منه

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پارسا چیلیک و فواد چیلیک لب پرتگاه