دانلود رایگان آهنگ پازل باند جاده

دانلود رایگان آهنگ پازل باند جاده

بنام

دانلود موزیک ویدیو جدید پازل باند بنام جاده

تورو تورو نمیبخشمت
هم تورو یه غریبه شدی
تو هم بزن زیر حرفات
برو برو بزار دور بشم
از هوات باره اخره
گریه میکنم
مثل چشمات جاده اخر
خط دوستیه ساده اشکام
نمیشه پنهون دوباره
بغضمو میشکنه نم نم
بارون قلبم
میگه نه این بار بزار
بره اروم نمیشن ابرا
دوباره من تک و تنها
میرم لب دریا بی عشق
چه سرده نمیمونه اونی
که منو دیوونه کرده
قلبم میگه نه بزار این
بار بره
بخاطر دل من این همه
خاطره دل من ته قصه بود
بروبرو کسی دردمو حس
نکرد
جاده اخر
خط دوستیه ساده اشکام
نمیشه پنهون دوباره
بغضمو میشکنه نم نم
بارون قلبم
میگه نه این بار بزار
بره
اروم نمیشن ابرا
دوباره من تک و تنها
میرم لب دریا بی عشق
چه سرده نمیمونه اونی
که منو دیوونه کرده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پازل باند جاده

بنام

دانلود موزیک ویدیو جدید پازل باند بنام جاده

تورو تورو نمیبخشمت
هم تورو یه غریبه شدی
تو هم بزن زیر حرفات
برو برو بزار دور بشم
از هوات باره اخره
گریه میکنم
مثل چشمات جاده اخر
خط دوستیه ساده اشکام
نمیشه پنهون دوباره
بغضمو میشکنه نم نم
بارون قلبم
میگه نه این بار بزار
بره اروم نمیشن ابرا
دوباره من تک و تنها
میرم لب دریا بی عشق
چه سرده نمیمونه اونی
که منو دیوونه کرده
قلبم میگه نه بزار این
بار بره
بخاطر دل من این همه
خاطره دل من ته قصه بود
بروبرو کسی دردمو حس
نکرد
جاده اخر
خط دوستیه ساده اشکام
نمیشه پنهون دوباره
بغضمو میشکنه نم نم
بارون قلبم
میگه نه این بار بزار
بره
اروم نمیشن ابرا
دوباره من تک و تنها
میرم لب دریا بی عشق
چه سرده نمیمونه اونی
که منو دیوونه کرده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پازل باند جاده

فانتزی