دانلود رایگان آهنگ پوریا نیم تهران لعنتی

دانلود رایگان آهنگ پوریا نیم تهران لعنتی

بنام

دانلود آهنگ جدید پوریا نیم به نام تهران لعنتی

متن ترانه پوریا نیم تهران لعنتی

هنوزام نصف شبا بیداره میشم اون هنوز هم از خوابش
با اون دستاش یه قلبی به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره
به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره
به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره

هنوزام نصف شبا بیداره میشم اون هنوز هم از خوابش
با اون دستاش یه قلبی به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره
به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره
به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پوریا نیم تهران لعنتی

بنام

دانلود آهنگ جدید پوریا نیم به نام تهران لعنتی

متن ترانه پوریا نیم تهران لعنتی

هنوزام نصف شبا بیداره میشم اون هنوز هم از خوابش
با اون دستاش یه قلبی به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره
به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره
به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره

هنوزام نصف شبا بیداره میشم اون هنوز هم از خوابش
با اون دستاش یه قلبی به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره
به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره
به من نشون دادش منو عکسهای تو اینحا
نشستیم با هم حرف زدیم اروم شدیم نشستیم
همیشه بد بود اینم یادم نمیره
شبا بیدارم و خوابم نیمره
تو این تهران دلم میگیره

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پوریا نیم تهران لعنتی