دانلود رایگان آهنگ پویا ارزانی بهم بگو

دانلود رایگان آهنگ پویا ارزانی بهم بگو

بنام

دانلود آهنگ جدید پویا ارزانی به نام بهم بگو

متن ترانه پویا ارزانی بهم بگو

 

میخوام تو دنیات فقط وجود من حس بشه
پر شدن تنهاییمو بودنت باعث بشه
من دیگه بی قراریمو نمیتونم مخفی کنم
وقتشه خوبیاتو من یجوری تلافی کنم
بهم بگو حقیقته حرفایی که تو سینته
بگو که بودنم واست پر از اهمیته
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه
اگه بخوای تمام عمر جونمو من میدم برات
نمیشه با تو بود و عادت نکرد به خنده هات
تموم لحظه های تنهاییتو بام جمع بزن
حرفایی که تو دلته واسه ی قلبم بزن
هرچی که شد یادت نره هرچی که باشه میگذره
فقط باید با هم باشیم اینجوری خیلی بهتره
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه
بهم بگو حقیقته حرفایی که تو سینته
بگو که بودنم واست پر از اهمیته
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه

میخوام تو دنیات فقط وجود من حس بشه
پر شدن تنهاییمو بودنت باعث بشه
من دیگه بی قراریمو نمیتونم مخفی کنم
وقتشه خوبیاتو من یجوری تلافی کنم
بهم بگو حقیقته حرفایی که تو سینته
بگو که بودنم واست پر از اهمیته
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه
اگه بخوای تمام عمر جونمو من میدم برات
نمیشه با تو بود و عادت نکرد به خنده هات
تموم لحظه های تنهاییتو بام جمع بزن
حرفایی که تو دلته واسه ی قلبم بزن
هرچی که شد یادت نره هرچی که باشه میگذره
فقط باید با هم باشیم اینجوری خیلی بهتره
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه
بهم بگو حقیقته حرفایی که تو سینته
بگو که بودنم واست پر از اهمیته
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پویا ارزانی بهم بگو

بنام

دانلود آهنگ جدید پویا ارزانی به نام بهم بگو

متن ترانه پویا ارزانی بهم بگو

 

میخوام تو دنیات فقط وجود من حس بشه
پر شدن تنهاییمو بودنت باعث بشه
من دیگه بی قراریمو نمیتونم مخفی کنم
وقتشه خوبیاتو من یجوری تلافی کنم
بهم بگو حقیقته حرفایی که تو سینته
بگو که بودنم واست پر از اهمیته
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه
اگه بخوای تمام عمر جونمو من میدم برات
نمیشه با تو بود و عادت نکرد به خنده هات
تموم لحظه های تنهاییتو بام جمع بزن
حرفایی که تو دلته واسه ی قلبم بزن
هرچی که شد یادت نره هرچی که باشه میگذره
فقط باید با هم باشیم اینجوری خیلی بهتره
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه
بهم بگو حقیقته حرفایی که تو سینته
بگو که بودنم واست پر از اهمیته
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه

میخوام تو دنیات فقط وجود من حس بشه
پر شدن تنهاییمو بودنت باعث بشه
من دیگه بی قراریمو نمیتونم مخفی کنم
وقتشه خوبیاتو من یجوری تلافی کنم
بهم بگو حقیقته حرفایی که تو سینته
بگو که بودنم واست پر از اهمیته
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه
اگه بخوای تمام عمر جونمو من میدم برات
نمیشه با تو بود و عادت نکرد به خنده هات
تموم لحظه های تنهاییتو بام جمع بزن
حرفایی که تو دلته واسه ی قلبم بزن
هرچی که شد یادت نره هرچی که باشه میگذره
فقط باید با هم باشیم اینجوری خیلی بهتره
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه
بهم بگو حقیقته حرفایی که تو سینته
بگو که بودنم واست پر از اهمیته
هیچ وقت فکر نکن کمه عشقی که توی قلبمه
تورو از این دنیا میخوام دوس داشتن تو حقمه

 

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پویا ارزانی بهم بگو