دانلود رایگان آهنگ پیام محمودیان آره میدونم

دانلود رایگان آهنگ پیام محمودیان آره میدونم

بنام


آهنگ : قدیمی ارمنی – ترانه و تنظیم : پیام محمودیان
گیتارالکتریک : مسعود همایونی

دانلود آهنگ جدید پیام محمودیان به نام آره میدونم

متن ترانه پیام محمودیان آره میدونم

باز بارون مید و خستم

چند روزه چشم به رات هستم

از دوری جاریه اشکام

بیا که دل به تو بستم

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

عشقم قشنگه ل براش خیلی تنگه

نگاش زیبا چشمونش سیاه رنگه

یادم میادش صورت مثل ماهش

هر روز میموندم با مزه تره راهش

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

سالهاست تورو دوست دارم

دلم برات تنگه یارم

مثل نور آفتاب بیا

بیتو من غمگین و زارم

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

عشقم قشنگه دل براش خیلی تنگه

نگاش زیبا چشمونش سیاه رنگه

یادم میادش صورت مثل ماهش

هر روز میموندم با مزه تره راهش

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

متن ترانه پیام محمودیان آره میدونم

باز بارون میاد و خستم

چند روزه چشم به ات هستم

از دوری جاریه اشکام

بیا که دل به تو بستم

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

عشقم قشنگه دل براش خیلی تنگه

نگاش زیبا چشونش سیاه رنگه

یادم میادش صورت مثل ماهش

هر روز میموندم با مزه تره راهش

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

سالهاست تورو دوست دارم

دلم برات تنگه یارم

مثل نور آفتاب بیا

بیتو من غمگین و زارم

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

عشقم قشنگه دل براش خیلی تنگه

نگاش زیبا چشمونش سیاه رنگه

یادم میادش صورت مثل ماهش

هر روز میموندم با مزه تره راهش

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پیام محمودیان آره میدونم

بنام


آهنگ : قدیمی ارمنی – ترانه و تنظیم : پیام محمودیان
گیتارالکتریک : مسعود همایونی

دانلود آهنگ جدید پیام محمودیان به نام آره میدونم

متن ترانه پیام محمودیان آره میدونم

باز بارون مید و خستم

چند روزه چشم به رات هستم

از دوری جاریه اشکام

بیا که دل به تو بستم

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

عشقم قشنگه ل براش خیلی تنگه

نگاش زیبا چشمونش سیاه رنگه

یادم میادش صورت مثل ماهش

هر روز میموندم با مزه تره راهش

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

سالهاست تورو دوست دارم

دلم برات تنگه یارم

مثل نور آفتاب بیا

بیتو من غمگین و زارم

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

عشقم قشنگه دل براش خیلی تنگه

نگاش زیبا چشمونش سیاه رنگه

یادم میادش صورت مثل ماهش

هر روز میموندم با مزه تره راهش

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

متن ترانه پیام محمودیان آره میدونم

باز بارون میاد و خستم

چند روزه چشم به ات هستم

از دوری جاریه اشکام

بیا که دل به تو بستم

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

عشقم قشنگه دل براش خیلی تنگه

نگاش زیبا چشونش سیاه رنگه

یادم میادش صورت مثل ماهش

هر روز میموندم با مزه تره راهش

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

سالهاست تورو دوست دارم

دلم برات تنگه یارم

مثل نور آفتاب بیا

بیتو من غمگین و زارم

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

عشقم قشنگه دل براش خیلی تنگه

نگاش زیبا چشمونش سیاه رنگه

یادم میادش صورت مثل ماهش

هر روز میموندم با مزه تره راهش

آره میدونم آره میدونم بی تو داغونم

بیا بهونم بیا هم خونم بیتو دیوونم

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ پیام محمودیان آره میدونم