دانلود رایگان آهنگ کاووس میشه آروم تر

دانلود رایگان آهنگ کاووس میشه آروم تر

بنام

آهنگ : کاووس – ترانه : امیر حسین

دانلود آهنگ جدید کاووس به نام میشه آروم تر

یه شب زمستون بازم هوا برفی
تنها تو خیابون ، بدون هیچ حرفی

با هدفون و سیگار، قدمای سنگین
تو و اونم امشب، با هم بیرون هستین

باز ردِ کفشاتون روی پیاده رو
باز رد داده مغزِ ، منه زیاده رو

چند قدم جلو تر، میبینمت با اون
پا میذارم منم هی رو رد پاتون

قدماتون نزدیک، تورو بغل کرده
حقم داره شاید، یکم هوا سرده

دو نفرید اما، یه بو میدید هر دو
حالم بده میشه؟ یکم دور شه از تو؟

سختمه میبینم که زیر یه چترین
که هر دو آلوده به بوی یه عطرین

بی حوصله بی حال، مث هرشب غمگین
حالم بده میشه آروم تر بخندین؟

سنگینه فضا بد، دیگه نمیتونم
سنگینه برفی که، میشینه رو شونم

از کی بخوامت من ، به کی بگم تنهام
به کی بگم آخه، که چمه چی میخوام

روزا گیج و ویجم، شبارو کلافم
هرجا که تو باشی، من همون اطرافم

عشقمی چه باشی، چه نباشی پیشم
هنو مث سابق ، نگرانت میشم

یه شب زمستون بازم هوا برفی
تنها تو خیابون ، بدون هیچ حرفی

با هدفون و سیگار، قدمای سنگین
تو و اونم امشب، با هم بیرون هستین

باز ردِ کفشاتون روی پیاده رو
باز رد داده مغزِ ، منه زیاده رو

چند قدم جلو تر، میبینمت با اون
پا میذارم منم هی رو رد پاتون

قدماتون نزدیک، تورو بغل کرده
حقم داره شاید، یکم هوا سرده

دو نفرید اما، یه بو میدید هر دو
حالم بده میشه؟ یکم دور شه از تو؟

سختمه میبینم که زیر یه چترین
که هر دو آلوده به بوی یه عطرین

بی حوصله بی حال، مث هرشب غمگین
حالم بده میشه آروم تر بخندین؟

سنگینه فضا بد، دیگه نمیتونم
سنگینه برفی که، میشینه رو شونم

از کی بخوامت من ، به کی بگم تنهام
به کی بگم آخه، که چمه چی میخوام

روزا گیج و ویجم، شبارو کلافم
هرجا که تو باشی، من همون اطرافم

عشقمی چه باشی، چه نباشی پیشم
هنو مث سابق ، نگرانت میشم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کاووس میشه آروم تر

بنام

آهنگ : کاووس – ترانه : امیر حسین

دانلود آهنگ جدید کاووس به نام میشه آروم تر

یه شب زمستون بازم هوا برفی
تنها تو خیابون ، بدون هیچ حرفی

با هدفون و سیگار، قدمای سنگین
تو و اونم امشب، با هم بیرون هستین

باز ردِ کفشاتون روی پیاده رو
باز رد داده مغزِ ، منه زیاده رو

چند قدم جلو تر، میبینمت با اون
پا میذارم منم هی رو رد پاتون

قدماتون نزدیک، تورو بغل کرده
حقم داره شاید، یکم هوا سرده

دو نفرید اما، یه بو میدید هر دو
حالم بده میشه؟ یکم دور شه از تو؟

سختمه میبینم که زیر یه چترین
که هر دو آلوده به بوی یه عطرین

بی حوصله بی حال، مث هرشب غمگین
حالم بده میشه آروم تر بخندین؟

سنگینه فضا بد، دیگه نمیتونم
سنگینه برفی که، میشینه رو شونم

از کی بخوامت من ، به کی بگم تنهام
به کی بگم آخه، که چمه چی میخوام

روزا گیج و ویجم، شبارو کلافم
هرجا که تو باشی، من همون اطرافم

عشقمی چه باشی، چه نباشی پیشم
هنو مث سابق ، نگرانت میشم

یه شب زمستون بازم هوا برفی
تنها تو خیابون ، بدون هیچ حرفی

با هدفون و سیگار، قدمای سنگین
تو و اونم امشب، با هم بیرون هستین

باز ردِ کفشاتون روی پیاده رو
باز رد داده مغزِ ، منه زیاده رو

چند قدم جلو تر، میبینمت با اون
پا میذارم منم هی رو رد پاتون

قدماتون نزدیک، تورو بغل کرده
حقم داره شاید، یکم هوا سرده

دو نفرید اما، یه بو میدید هر دو
حالم بده میشه؟ یکم دور شه از تو؟

سختمه میبینم که زیر یه چترین
که هر دو آلوده به بوی یه عطرین

بی حوصله بی حال، مث هرشب غمگین
حالم بده میشه آروم تر بخندین؟

سنگینه فضا بد، دیگه نمیتونم
سنگینه برفی که، میشینه رو شونم

از کی بخوامت من ، به کی بگم تنهام
به کی بگم آخه، که چمه چی میخوام

روزا گیج و ویجم، شبارو کلافم
هرجا که تو باشی، من همون اطرافم

عشقمی چه باشی، چه نباشی پیشم
هنو مث سابق ، نگرانت میشم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کاووس میشه آروم تر