دانلود رایگان آهنگ کسری میرگل کافه خاطره ها

دانلود رایگان آهنگ کسری میرگل کافه خاطره ها

بنام


هنگساز و تنظیم کننده: ایمان کی پیشینیان
کلارینت: محمد زرنوش – ترانه: مهران کیانی

دانلود آهنگ جدید کسری میرگل به نام کافه خاطره ها

متن ترانه کسری میرگل کافه خاطره ها

میبینی فال منو
تو کافه خاطره هامون
میدونی نَبضِ دلم
واسه دنیات میزنه
وقتی که غَرق سکوتم
تو نگاهت میمیرم
ولی اون سکوت چشمات
دلو از جا میکَنه
میبینی بارون عشقو
زیر رگبار ترانه
دو تا عاشق که شباشون
زیر اَبرای بهاره
میگیرم دست تو رو
توی دستای خیابون
میخونیم عاشقیو
توی این صدای بارون

میدونی چقدر آرومِ آرومم تو چشمات
میشم دیوونه عطر نفسهات
توی این زندگی قانون عشق هست
نمیدم چشمای نازت رو از دست

وقتی که روبروت میشینم
تو رو بی اندازه میبینم
هر لحظه رو قلبم می باری
دوباره از تو جون میگیرم
از حرفات آرامش میریزه
دنیام از آغوشت لبریزه
لبخندت یه عشق رو میسازه
احساسم میگیره انگیزه

میدونی چقدر آروم آرومم تو چشمات
میشم مَرهم واسه دَردای غمهات
توی این زندگی قانون عشق هست
نمیدم چشمای نازت رو از دست

میبینی فال منو
تو کافه خاطره هامون
میدونی نَبضِ دلم
واسه دنیات میزنه
وقتی که غَرق سکوتم
تو نگاهت میمیرم
ولی اون سکوت چشمات
دلو از جا میکَنه
میبینی بارون عشقو
زیر رگبار ترانه
دو تا عاشق که شباشون
زیر اَبرای بهاره
میگیرم دست تو رو
توی دستای خیابون
میخونیم عاشقیو
توی این صدای بارون

میدونی چقدر آرومِ آرومم تو چشمات
میشم دیوونه عطر نفسهات
توی این زندگی قانون عشق هست
نمیدم چشمای نازت رو از دست

وقتی که روبروت میشینم
تو رو بی اندازه میبینم
هر لحظه رو قلبم می باری
دوباره از تو جون میگیرم
از حرفات آرامش میریزه
دنیام از آغوشت لبریزه
لبخندت یه عشق رو میسازه
احساسم میگیره انگیزه

میدونی چقدر آروم آرومم تو چشمات
میشم مَرهم واسه دَردای غمهات
توی این زندگی قانون عشق هست
نمیدم چشمای نازت رو از دست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کسری میرگل کافه خاطره ها

بنام


هنگساز و تنظیم کننده: ایمان کی پیشینیان
کلارینت: محمد زرنوش – ترانه: مهران کیانی

دانلود آهنگ جدید کسری میرگل به نام کافه خاطره ها

متن ترانه کسری میرگل کافه خاطره ها

میبینی فال منو
تو کافه خاطره هامون
میدونی نَبضِ دلم
واسه دنیات میزنه
وقتی که غَرق سکوتم
تو نگاهت میمیرم
ولی اون سکوت چشمات
دلو از جا میکَنه
میبینی بارون عشقو
زیر رگبار ترانه
دو تا عاشق که شباشون
زیر اَبرای بهاره
میگیرم دست تو رو
توی دستای خیابون
میخونیم عاشقیو
توی این صدای بارون

میدونی چقدر آرومِ آرومم تو چشمات
میشم دیوونه عطر نفسهات
توی این زندگی قانون عشق هست
نمیدم چشمای نازت رو از دست

وقتی که روبروت میشینم
تو رو بی اندازه میبینم
هر لحظه رو قلبم می باری
دوباره از تو جون میگیرم
از حرفات آرامش میریزه
دنیام از آغوشت لبریزه
لبخندت یه عشق رو میسازه
احساسم میگیره انگیزه

میدونی چقدر آروم آرومم تو چشمات
میشم مَرهم واسه دَردای غمهات
توی این زندگی قانون عشق هست
نمیدم چشمای نازت رو از دست

میبینی فال منو
تو کافه خاطره هامون
میدونی نَبضِ دلم
واسه دنیات میزنه
وقتی که غَرق سکوتم
تو نگاهت میمیرم
ولی اون سکوت چشمات
دلو از جا میکَنه
میبینی بارون عشقو
زیر رگبار ترانه
دو تا عاشق که شباشون
زیر اَبرای بهاره
میگیرم دست تو رو
توی دستای خیابون
میخونیم عاشقیو
توی این صدای بارون

میدونی چقدر آرومِ آرومم تو چشمات
میشم دیوونه عطر نفسهات
توی این زندگی قانون عشق هست
نمیدم چشمای نازت رو از دست

وقتی که روبروت میشینم
تو رو بی اندازه میبینم
هر لحظه رو قلبم می باری
دوباره از تو جون میگیرم
از حرفات آرامش میریزه
دنیام از آغوشت لبریزه
لبخندت یه عشق رو میسازه
احساسم میگیره انگیزه

میدونی چقدر آروم آرومم تو چشمات
میشم مَرهم واسه دَردای غمهات
توی این زندگی قانون عشق هست
نمیدم چشمای نازت رو از دست

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کسری میرگل کافه خاطره ها