دانلود رایگان آهنگ کمیل میرطالمی گذشت

دانلود رایگان آهنگ کمیل میرطالمی گذشت

بنام

تنظیم ، میکس و مسترینگ ، ترانه : کمیل میرطالمی

دانلود آهنگ جدید کمیل میرطالمی به نام گذشت

 

یه قاب عکس خالی کنج دیوار دلم
جای تو بود دیگ نیست میدونی که بی تو گمم
بد میگذره ثانیه ها بی تو روزا نمیشه شب
منو نکردی باورم آخرم سهم من میشه غم
بدون تو مگه میشه عادت کرد به تنهایی
بدون تو گله داره دلم تو کجایی
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

خاطراتت تنها همدم
هنوز عکسای تو بعد رفتنت رو زمین پخشن
خوب میدونی هیچ حسی خوب نیست
بعد تو با هیچ کسی این آدم جور نیست
یادگاری های تورو هنوزم دارم
چون عطر تورو هنوزم دارن
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

یه قاب عکس خالی کنج دیوار دلم
جای تو بود دیگ نیست میدونی که بی تو گمم
بد میگذره ثانیه ها بی تو روزا نمیشه شب
منو نکردی باورم آخرم سهم من میشه غم
بدون تو مگه میشه عادت کرد به تنهایی
بدون تو گله داره دلم تو کجایی
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

خاطراتت تنها همدم
هنوز عکسای تو بعد رفتنت رو زمین پخشن
خوب میدونی هیچ حسی خوب نیست
بعد تو با هیچ کسی این آدم جور نیست
یادگاری های تورو هنوزم دارم
چون عطر تورو هنوزم دارن
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

یه قاب عکس خالی کنج دیوار دلم
جای تو بود دیگ نیست میدونی که بی تو گمم
بد میگذره ثانیه ها بی تو روزا نمیشه شب
منو نکردی باورم آخرم سهم من میشه غم
بدون تو مگه میشه عادت کرد به تنهایی
بدون تو گله داره دلم تو کجایی
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

خاطراتت تنها همدم
هنوز عکسای تو بعد رفتنت رو زمین پخشن
خوب میدونی هیچ حسی خوب نیست
بعد تو با هیچ کسی این آدم جور نیست
یادگاری های تورو هنوزم دارم
چون عطر تورو هنوزم دارن
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کمیل میرطالمی گذشت

بنام

تنظیم ، میکس و مسترینگ ، ترانه : کمیل میرطالمی

دانلود آهنگ جدید کمیل میرطالمی به نام گذشت

 

یه قاب عکس خالی کنج دیوار دلم
جای تو بود دیگ نیست میدونی که بی تو گمم
بد میگذره ثانیه ها بی تو روزا نمیشه شب
منو نکردی باورم آخرم سهم من میشه غم
بدون تو مگه میشه عادت کرد به تنهایی
بدون تو گله داره دلم تو کجایی
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

خاطراتت تنها همدم
هنوز عکسای تو بعد رفتنت رو زمین پخشن
خوب میدونی هیچ حسی خوب نیست
بعد تو با هیچ کسی این آدم جور نیست
یادگاری های تورو هنوزم دارم
چون عطر تورو هنوزم دارن
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

یه قاب عکس خالی کنج دیوار دلم
جای تو بود دیگ نیست میدونی که بی تو گمم
بد میگذره ثانیه ها بی تو روزا نمیشه شب
منو نکردی باورم آخرم سهم من میشه غم
بدون تو مگه میشه عادت کرد به تنهایی
بدون تو گله داره دلم تو کجایی
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

خاطراتت تنها همدم
هنوز عکسای تو بعد رفتنت رو زمین پخشن
خوب میدونی هیچ حسی خوب نیست
بعد تو با هیچ کسی این آدم جور نیست
یادگاری های تورو هنوزم دارم
چون عطر تورو هنوزم دارن
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

یه قاب عکس خالی کنج دیوار دلم
جای تو بود دیگ نیست میدونی که بی تو گمم
بد میگذره ثانیه ها بی تو روزا نمیشه شب
منو نکردی باورم آخرم سهم من میشه غم
بدون تو مگه میشه عادت کرد به تنهایی
بدون تو گله داره دلم تو کجایی
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

خاطراتت تنها همدم
هنوز عکسای تو بعد رفتنت رو زمین پخشن
خوب میدونی هیچ حسی خوب نیست
بعد تو با هیچ کسی این آدم جور نیست
یادگاری های تورو هنوزم دارم
چون عطر تورو هنوزم دارن
اون خواست و قلبم شکست
اون رفت و از من گذشت

گذشت خوبه اما وقتی تو باشی
گذشت خوبه گذشت

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کمیل میرطالمی گذشت