دانلود رایگان آهنگ کیارش حسینی مغرور نیستم

دانلود رایگان آهنگ کیارش حسینی مغرور نیستم

بنام

دانلود آهنگ جدید کیارش حسینی به نام مغرور نیستم

متن ترانه کیارش حسینی مغرور نیستم

من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم
زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن
* * * * * متن ترانه کیارش حسینی مغرور نیستم  * * * *
دل ولش کن اون غروره همه حرفاش همهش زوره
کم اورده شده دیونه بگیر بارون امده دیگه زاتو زده
دیگه چی مونده از این بدن لاغر همه فرو کردن تا اخر

* * * * * کیارش حسینی مغرور نیستم  * * * *

من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم
زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن
من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم
زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کیارش حسینی مغرور نیستم

بنام

دانلود آهنگ جدید کیارش حسینی به نام مغرور نیستم

متن ترانه کیارش حسینی مغرور نیستم

من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم
زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن
* * * * * متن ترانه کیارش حسینی مغرور نیستم  * * * *
دل ولش کن اون غروره همه حرفاش همهش زوره
کم اورده شده دیونه بگیر بارون امده دیگه زاتو زده
دیگه چی مونده از این بدن لاغر همه فرو کردن تا اخر

* * * * * کیارش حسینی مغرور نیستم  * * * *

من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم
زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن
من یه دسته از تغزم که نمیگیره بعضم
من همون مال خودمم هم مال توام
عاشق مادرم و خونوادمم
حتی نداشتم پول کارمم
زندگی رو دست دارم بخاطر پستی بلندیش
یاد گرفتم به غرور زندگی بخندم
خیلی خواستن خرابم کن ولی نتونستن

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ کیارش حسینی مغرور نیستم