دانلود رایگان آهنگ ۳M Band ساز دنیا

دانلود رایگان آهنگ ۳M Band ساز دنیا

بنام

دانلود آهنگ جدید ۳M Band بنام ساز دنیا

یه دل نه ۱۰۰ دل عاشقت میمونم
شکسته بالم اینو خوب میدونم
فاصله بین منو تو یه دنیاس
اینو بدون خدا بزرگتر از ماس
به جز تو من از تو چیو خواستم
مگه جز تو من دلخوشی داشتم
یه صبح تازه با چشات قشنگه
چشات که تو چش منه میخنده

***

یه دل نه ۱۰۰ دل عاشقت میمونم
شکسته بالم اینو خوب میدونم
فاصله بین منو تو یه دنیاس
اینو بدون خدا بزرگتر از ماس
به جز تو من از تو چیو خواستم
مگه جز تو من دلخوشی داشتم
یه صبح تازه با چشات قشنگه
چشات که تو چش منه میخنده

دانلود آهنگ جدید ۳M Band بنام ساز دنیا

یه دل نه ۱۰۰ دل عاشقت میمونم
شکسته بالم اینو خوب میدونم
فاصله بین منو تو یه دنیاس
اینو بدون خدا بزرگتر از ماس
به جز تو من از تو چیو خواستم
مگه جز تو من دلخوشی داشتم
یه صبح تازه با چشات قشنگه
چشات که تو چش منه میخنده

***

یه دل نه ۱۰۰ دل عاشقت میمونم
شکسته بالم اینو خوب میدونم
فاصله بین منو تو یه دنیاس
اینو بدون خدا بزرگتر از ماس
به جز تو من از تو چیو خواستم
مگه جز تو من دلخوشی داشتم
یه صبح تازه با چشات قشنگه
چشات که تو چش منه میخنده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ۳M Band ساز دنیا

بنام

دانلود آهنگ جدید ۳M Band بنام ساز دنیا

یه دل نه ۱۰۰ دل عاشقت میمونم
شکسته بالم اینو خوب میدونم
فاصله بین منو تو یه دنیاس
اینو بدون خدا بزرگتر از ماس
به جز تو من از تو چیو خواستم
مگه جز تو من دلخوشی داشتم
یه صبح تازه با چشات قشنگه
چشات که تو چش منه میخنده

***

یه دل نه ۱۰۰ دل عاشقت میمونم
شکسته بالم اینو خوب میدونم
فاصله بین منو تو یه دنیاس
اینو بدون خدا بزرگتر از ماس
به جز تو من از تو چیو خواستم
مگه جز تو من دلخوشی داشتم
یه صبح تازه با چشات قشنگه
چشات که تو چش منه میخنده

دانلود آهنگ جدید ۳M Band بنام ساز دنیا

یه دل نه ۱۰۰ دل عاشقت میمونم
شکسته بالم اینو خوب میدونم
فاصله بین منو تو یه دنیاس
اینو بدون خدا بزرگتر از ماس
به جز تو من از تو چیو خواستم
مگه جز تو من دلخوشی داشتم
یه صبح تازه با چشات قشنگه
چشات که تو چش منه میخنده

***

یه دل نه ۱۰۰ دل عاشقت میمونم
شکسته بالم اینو خوب میدونم
فاصله بین منو تو یه دنیاس
اینو بدون خدا بزرگتر از ماس
به جز تو من از تو چیو خواستم
مگه جز تو من دلخوشی داشتم
یه صبح تازه با چشات قشنگه
چشات که تو چش منه میخنده

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ ۳M Band ساز دنیا

پرشین موزیک