دانلود رایگان آهنگ Free Band زشت

دانلود رایگان آهنگ Free Band زشت

بنام

دانلود آهنگ جدید Free Band به نام زشت

متن ترانه Free Band زشت

هیچ هم زیبا نبودی من تورا زیبا کشیدم

بی جهت اقراق کردم دلبرا رعنا کشیدم

هیچ هم زیبا نبودی من تورا زیبا کشیدم

بی جهت اقراق کردم دلبرا رعنا کشیدم

از دئوناردو داوینچی عذرخواهی میکنم که

این همه عکس تورا مثل مونالیزا کشیدم

تو نمیدانستی الا شهرزاد قصه ها چیست

تو نمیدانستی اصلا شهرزاد قصه ها چیست

من هزار و یک شب از موهای تو یلدا کشیدم

دلخوشی نیلوفریم گوشه ی مرداب بودی

من تورا مهتاب گون تا آسمان بالا کشیدم

چشم معمولی اما من میان شعر هایم

زورقی با پلک فانوس در دل دریا کشیدم

زورقی با پلک فانوس در دل دریا کشیدم

مرغ ماهی خوار بدترکیب جوجه اردک زشت

***

بنام

***

مرغ ماهی خوار بدترکیب جوجه اردک زشت

باورت شد که توا شه زاده قو ها کشیدم

باورت شد که تورا شهرزاد قو ها کشیدم

دختری زیبا تراز تو بعد از بر میگزینم

دختری که ناز اورا از همین حالا کشیدم

مرغ ماهی خوار بدترکیب جوجه اردک زشت

باورت شد که تورا شه زاده قو ها کشیدم

باورت شد که تورا شهرزاد قو ها کشیدم

دختری زیبا تراز تو بعد از بر میگزینم

دختری که ناز اورا از همین حالا کشیدم

مرغ ماهی خوار بدترکیب جوجه اردک زشت

باورت شد که تورا شه زاده قو ها کشیدم

باورت شد که تورا شهرزاد قو ها کشیدم

دختری زیبا تراز تو بعد از بر میگزینم

دختری که ناز اورا از همین حالا کشیدم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ Free Band زشت

بنام

دانلود آهنگ جدید Free Band به نام زشت

متن ترانه Free Band زشت

هیچ هم زیبا نبودی من تورا زیبا کشیدم

بی جهت اقراق کردم دلبرا رعنا کشیدم

هیچ هم زیبا نبودی من تورا زیبا کشیدم

بی جهت اقراق کردم دلبرا رعنا کشیدم

از دئوناردو داوینچی عذرخواهی میکنم که

این همه عکس تورا مثل مونالیزا کشیدم

تو نمیدانستی الا شهرزاد قصه ها چیست

تو نمیدانستی اصلا شهرزاد قصه ها چیست

من هزار و یک شب از موهای تو یلدا کشیدم

دلخوشی نیلوفریم گوشه ی مرداب بودی

من تورا مهتاب گون تا آسمان بالا کشیدم

چشم معمولی اما من میان شعر هایم

زورقی با پلک فانوس در دل دریا کشیدم

زورقی با پلک فانوس در دل دریا کشیدم

مرغ ماهی خوار بدترکیب جوجه اردک زشت

***

بنام

***

مرغ ماهی خوار بدترکیب جوجه اردک زشت

باورت شد که توا شه زاده قو ها کشیدم

باورت شد که تورا شهرزاد قو ها کشیدم

دختری زیبا تراز تو بعد از بر میگزینم

دختری که ناز اورا از همین حالا کشیدم

مرغ ماهی خوار بدترکیب جوجه اردک زشت

باورت شد که تورا شه زاده قو ها کشیدم

باورت شد که تورا شهرزاد قو ها کشیدم

دختری زیبا تراز تو بعد از بر میگزینم

دختری که ناز اورا از همین حالا کشیدم

مرغ ماهی خوار بدترکیب جوجه اردک زشت

باورت شد که تورا شه زاده قو ها کشیدم

باورت شد که تورا شهرزاد قو ها کشیدم

دختری زیبا تراز تو بعد از بر میگزینم

دختری که ناز اورا از همین حالا کشیدم

 

The post appeared first on .

دانلود رایگان آهنگ Free Band زشت